Wodowaniu towarzyszył protest stoczniowych związkowców. Spłonęła kukła unijnej komisarz ds. konkurencji Neelie Kroes. Przed bramą główną zakładu spoczęła trumna symbolizująca upadek stoczni.

W listopadzie ub.r. Komisja Europejska uznała za nielegalną pomoc finansową, jaką polski rząd udzielił stoczniom w Gdyni i Szczecinie. KE dała polskiemu rządowi czas do czerwca br. na sprzedaż majątku obu stoczni. Do tego czasu zakłady mają też zwolnić wszystkich pracowników (w Gdyni jest to około 5200 osób, w Szczecinie - niespełna 4 tysiące).

Jednostka zjechała z pochylni Odra Nowa. Było to 673 wodowanie w powojennym Szczecinie, a jednocześnie 45 w SSN.

"Fesco Vladimir" ma 184 m długości i 25,30 m szerokości. Może przewozić 1730 kontenerów. Statek z pochylni zwolniła kierownik działu kadr SSN Barbara Włosek.

Jak powiedział przed wodowaniem wiceprezes stoczni Bogusław Adamski Królewskie Stowarzyszenie Architektów Okrętowych (RINA) w Londynie wyróżniło statek tytułem Znaczącego Statku Roku 2008.

Podkreślił, że choć media zapowiedziały wodowanie jednostki jako ostatnie w SSN, to on ma nadzieję, że nie będzie ono ostatnie w tej stoczni. Być może pod inną nazwą i w innej formule będą tu powstawać kolejne jednostki, by w przyszłości ludzie stoczni i ten majątek mogli wykonywać pracę tak dobrą, jak wodowany statek - dodał wiceprezes.

Po wodowaniu związkowcy przeszli przy dźwiękach marsza żałobnego z trumną symbolizującą upadającą stocznię przed główną bramę i złożyli ją pod tablicą upamiętniającą ofiary Grudnia 70. r. Tam odśpiewali hymn Polski. Wcześniej spalili kukłę komisarz Kroes. Mieli ze sobą flagi Solidarności oraz transparenty z napisami: "Neelie Kroes śmierć za śmierć", "Przez PO polska osiąga dno", "Tusk to syndyk Polski". Zapłonęły znicze.

W piątek do Agencji Rozwoju Przemysłu wpłynęły plany sprzedaży majątku stoczni Szczecin i Gdynia. Przekazał je do zatwierdzenia tzw. zarządca kompensacji (firma Bud-Bank Leasing z Warszawy), odpowiedzialny za wycenę, podział oraz sprzedaż majątku obu zakładów.

Jednym z następnych kroków będzie ogłoszenie otwartych, publicznych, nieograniczonych i bezwarunkowych przetargów na ich sprzedaż. Proces sprzedaży majątku zakładów ma się zakończyć 31 maja 2009 r.

W poniedziałek ze stoczni Gdynia odeszło pierwszych 70 pracowników zwolnionych w ramach programu dobrowolnych odejść. Kolejna tura zwolnień planowana jest na połowę marca. W SSN zwolniono już 431 osób.

Szczegóły związane z wyprzedażą majątku oraz zwolnieniami zostały zawarte w tzw. specustawie stoczniowej, która weszła w życie 6 stycznia. Specustawa nie gwarantuje produkcji statków w sprzedanych stoczniach.