Projekt przygotował wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski po licznych skargach mieszkańców Warszawy, których okna mieszkań zasłaniają olbrzymie reklamy.

Projekt zyskał aprobatę resortu infrastruktury. Informacja o tym projekcie pojawiła się na stronach internetowych ministerstwa. Do 20 marca można zgłaszać do niego uwagi i zastrzeżenia.

"Konsultacje społeczne w sprawie projektu rozporządzenia trwają do 20 marca, później zostanie on skierowany do konsultacji międzyresortowych, które potrwają dwa tygodnie. Jeśli projekt zostanie zaakceptowany, minister infrastruktury wyda takie rozporządzenie" - powiedział rzecznik ministra infrastruktury Mikołaj Karpiński.

Projekt mógłby zacząć obowiązywać od początku lipca br.

Projekt mógłby zacząć obowiązywać od początku lipca br. - rozporządzenie ma wejść w życie po upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia.

Zasłanianie całych fasad budynków mieszkalnych olbrzymimi reklamami to coraz powszechniejsza praktyka. Media opisywały sprawę mieszkanki warszawskiej Ochoty, której duża reklama zasłoniła wszystkie okna. Kobieta domaga się przed sądem ochrony swych dóbr osobistych, w tym prawa do prywatności, nietykalności mieszkania oraz wypoczynku.

Reklama wisiała w odległości 20 - 30 cm od budynku. Według lokatorki, w dzień przysłaniała ona widok z okna i naturalne światło; z kolei przez całą noc reflektory o dużej mocy oświetlały reklamę w taki sposób, że w mieszkaniu było bardzo jasno.

Przygotowany przez wojewodę mazowieckiego projekt zmian ma dotyczyć rozporządzenia z 2002 r. w sprawie "warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie". W przepisach sprzed siedmiu lat znajduje się jedynie zapis mówiący, że "pomieszczenie przeznaczone na pobyt ludzi powinno mieć zapewnione oświetlenie dzienne, dostosowane do jego przeznaczenia, kształtu i wielkości".