Konkurs przegrała spółka Mobile TV, utworzona przez czterech operatorów telefonii komórkowej: Polkomtel (Plus), PTK Centertel (Orange), Polską Telefonię Cyfrową (Era) i P4 (Play).

INFO-TV-FM wpłaci do budżetu państwa 15,1 mln zł. Tyle zadeklarowała we wniosku konkursowym przesłanym do UKE. W złożonej ofercie zobowiązała się do zaoferowania co najmniej 16 programów od przynajmniej 16 dostawców usług audiowizualnych, np. stacji telewizyjnych lub radiowych.

Jak poinformował UKE, przy wyborze zwycięzcy konkursu brano pod uwagę w pierwszym rzędzie zachowanie warunków konkurencji na rynku. Inne kryteria to m.in. wysokość zadeklarowanej kwoty za częstotliwości, na których odbierana będzie telewizja mobilna oraz wiarygodność finansowa.

Spółka INFO-TV-FM jest operatorem telekomunikacyjnym, zajmującym się m.in. emisją programów radiowych i telewizyjnych. Buduje maszty i wieże telekomunikacyjne oraz udostępnia własną infrastrukturę nadawczą operatorom telefonii komórkowej. Należy do NFI Magna Polonia.

DVB-H do końca maja 2015 roku będzie dostępna w 31 miastach

Konkurs na operatora telewizji mobilnej, tzw. DVB-H, UKE ogłosił w październiku 2008 r. DVB-H do końca maja 2015 roku będzie dostępna w 31 miastach, a do końca 2023 roku w całej Polsce. W styczniu br. oferty złożyły Mobile TV oraz INFO-TV-FM.

Spółkę Mobile TV powołali w grudniu 2008 r. czterej operatorzy komórkowi. Udziałowcy spółki posiadają w niej po 30 udziałów stanowiących 25áproc. kapitału zakładowego, uprawniających do 25 proc. ogólnej liczby głosów.