W takiej sytuacji znajdą się przede wszystkim te firmy, które mają niewielkie długi.

Jeżeli firma ma długi wobec wielu wierzycieli, zostaną oni podzieleni na grupy, a wówczas układy będą zawierane z każdą z nich z osobna. Podziału na grupy będzie dokonywał przedsiębiorca, który ogłosił upadłość.

Nowelizacja ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze przewiduje, że po wejściu w życie zmian jedynie wierzytelności pracowników (np. dotyczące zaległych wynagrodzeń) będą uwzględniane w postępowaniu upadłościowym z urzędu, czyli bez zgłoszenia przez zainteresowanego. Dotychczas lista takich wierzytelności była znacznie szersza.

Teraz znowelizowana ustawa trafi do podpisu prezydenta

Ponadto osoby fizyczne, prowadzące działalność gospodarczą, wpisywane są do rejestru działalności gospodarczej, a nie do Krajowego Rejestru Sądowego. Dotychczas budziło to wątpliwości.

Pozostałe przyjęte przez Sejm poprawki Senatu miały charakter redakcyjno-legislacyjny.

Nowelizacja Prawa upadłościowego i naprawczego pociągnęła za sobą zmiany odpowiednich przepisów w dwóch innych ustawach: o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym.

Teraz znowelizowana ustawa trafi do podpisu prezydenta.