Przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie Mazowsza mogą do 9 kwietnia 2009 r. składać wnioski o unijne dotacje na unowocześnienie swoich firm. Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o unijne pieniądze są mikro- i mali przedsiębiorcy, działający na rynku minimum 12 miesięcy oraz średnie firmy. Wszyscy oni muszą prowadzić swoją działalność na terenie Mazowsza. Wnioski przyjmuje Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Do niej to właśnie należy przesłać najpierw drogą e-mailową elektroniczny wniosek o dofinansowanie (tzw. Mazowiecki Elektroniczny Wniosek Aplikacyjny, MEWA), a następnie dostarczyć ten wniosek w wersji papierowej, w dwóch egzemplarzach wraz z wymaganymi dla tego konkursu (działanie 2.3 RPO WM) załącznikami.

22,2 mln zł, które pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (RPO WM), można przeznaczyć zarówno na zakup usług doradczych w zakresie zastosowania i wykorzystania technologii informatycznych w przedsiębiorstwie, jak również na budowę, lub przebudowę infrastruktury telekomunikacyjnej w firmie. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest także wkład własny przedsiębiorcy (w zależności od tego, na co chce on wydać unijne środki). Wynosi on od 40 do 50 proc. kosztów kwalifikacyjnych. Program nie zakłada żadnych limitów finansowych. Można ubiegać się o dowolną kwotę.

O pieniądze mogą występować przedsiębiorcy, którzy byli już dofinansowani w ramach innych programów unijnych. Warunek jest taki, aby ten sam projekt nie był równocześnie finansowany z dwóch źródeł. Okres rozliczenia nie może być dłuższy niż do 30 czerwca 2015 r.

Więcej: www.mazowia.eu