Strategie opcyjne możemy podzielić na pięć grup. Strategie arbitrażowe, gdzie występuje pewny zysk, strategie, które pozwalają zarabiać na wzrostach, strategie, które pozwalają zarabiać na spadkach, a także strategie, na których można zarabiać w trendzie bocznym, oraz strategie, które pozwalają zarobić na niestabilnym rynku, gdy oczekuje się dużej zmiany, jednak nie wiadomo, czy będą wzrosty, czy spadki. Do tego rodzaju strategii zaliczamy między innymi strategię strap i strip.

Strategia strap

Jest to strategia pozwalającą zarobić na niestabilnym rynku. Wykorzystuje się ją często w trendzie spadkowym, kiedy inwestor oczekuje odwrócenia trendu i gwałtownego odbicia, ale liczy się z tym, iż może nie mieć racji i dalej utrzyma się tendencja spadkowa. W skład tej strategii wchodzą trzy opcje: zakup jednej opcji sprzedaży at the money oraz zakup dwóch opcji kupna at the money. W tej strategii inwestor może osiągnąć nieograniczony zysk, a jego maksymalna strata jest ograniczona i jest równa sumie trzech premii opcyjnych, jakie musi zapłacić za nabyte opcje.

Załóżmy, że 19 lutego 2009 r., gdy indeks na zamknięcie wyniósł 1405 pkt, inwestor miał około 3 tys. zł wolnych środków. Po informacji o interwencji rządu na rynku walutowym inwestor spodziewał się w ciągu miesiąca nagłego odbicia indeksu, jednak liczył się też z tym, iż może to być jednodniowe odbicie pod wpływem euforii i spadki będą kontynuowane. W związku z tym inwestor dokonał następujących transakcji:

● zakupił jedną opcję sprzedaży na indeks WIG20 wygasającą 20 marca 2009 r., o cenie wykonania 1400 pkt OW20O9140 notowaną K-89; 93-S, płacąc 930 zł;

● zakupił dwie opcje kupna na indeks WIG20 wygasające 20 marca 2009 r., o cenie wykonania 1400 pkt OW20C9140 notowane K-78; 79-S, płacąc 1580 zł.

Inwestor wydał więc 2510 zł. Jego zysk lub ewentualna strata będzie zależna od wartości indeksu WIG20 w dniu wygaśnięcia 20 marca 2009 r., co zostało przedstawione na wykresie 1.

Strategia ta przynosi największe zyski, gdy indeks mocno rośnie. Dzięki zakupionej opcji sprzedaży at the money ogranicza stratę, gdy indeks spada. Przykładowo: gdy indeks wyniesie w dniu wygaśnięcia 1500 pkt, to inwestor straci 510 zł:

● straci na zakupionej OW20O9140 930 zł;

● zarobi na zakupionych OW20C9140 420 zł (2 x (1000-790)).

Jeśli indeks wyniesie 1030 pkt, to inwestor zarobi 1190 zł:

● straci na zakupionych OW20C9140 1580 zł;

● zarobi na zakupionej OW20O8140 2770 zł (3700-930).

Zaletą tej strategii jest mały wkład w inwestycje, ograniczona strata oraz możliwość szybkiego zarobku podczas gwałtownych wzrostów. Wadą zaś jest to, iż przy niskiej wartości indeksu ruch o 100 pkt to stosunkowo duży procent, a żeby strategia zaczęła przynosić zyski, musi nastąpić wzrost o ponad 125 pkt.

Strategia ta jest dobra dla osób, które na przykład oczekują wiadomości o sporej zmianie stóp procentowych, a w związku z tym nagłej reakcji rynku. Spekulują, oczekując nagłych wzrostów, jednak chcą być także zabezpieczone i ograniczać stratę w przypadku nagłych spadków. Jeżeli zakupi opcje wygasające za dziewięć miesięcy, strategia sprawdzi się bardzo dobrze podczas trendu wzrostowego, trochę słabiej podczas trendu spadkowego, a w trendzie horyzontalnym przyniesie duże straty.