"Jest przestrzeń do obniżania stóp procentowych, a NBP jest w postawie łagodzącej politykę monetarną. Kolejne obniżki są bardzo możliwe" - powiedział w piątek w TVN CNBC Biznes Skrzypek.

Zdaniem prezesa Narodowego Banku Polskiego, inflacja w naszych warunkach staje się nieco mniejszym zagrożeniem, zaś chwilowy wzrost w lutym był brany pod uwagę ze względu na wzrost cen regulowanych.

"Generalnie inflacja będzie u nas spadać. Realnym problemem nie tylko dla gospodarki polskiej, ale także europejskiej i światowej jest wzrost gospodarczy" - dodaje.