Powodem zmniejszenia wydatków resortów w grudniu ubiegłego roku były niższe od oczekiwanych wpływy do budżetu; poza tym ministerstwa wydawały pieniądze niezgodnie z harmonogramem - poinformował dziś w Sejmie minister finansów Jacek Rostowski.

Rostowski przedstawił posłom informację na temat "sytuacji budżetu państwa w kontekście doniesień medialnych dotyczących zaległości finansowych ministerstw".

Według ministra rok 2008 był pierwszym, kiedy w Polsce pojawiły się trudności związane z kryzysem finansowym; zewnętrzne okoliczności sprawiły, że także polski budżet był w ubiegłym roku napięty.

"W związku z napływającymi informacjami o niższym niż oczekiwano wykonaniu dochodów budżetu państwa w roku 2008 r. minister finansów ustalił dla poszczególnych dysponentów budżetu państwa orientacyjny limit środków budżetowych planowanych do uruchomienia w grudniu 2008 r." - powiedział Rostowski.

Dodał, że wydatki budżetowe w 2008 roku nie były realizowane przez dysponentów zgodnie z harmonogramem, co spowodowało ich nagromadzenie w końcu roku. "Zapotrzebowanie na środki zgłoszone w grudniu wyniosło prawie 36,5 mld zł, podczas gdy na listopad zapotrzebowanie na pieniądze było o 10 mld zł niższe" - tłumaczył.

W efekcie ogólna wysokość zobowiązań w poszczególnych ministerstwach na koniec ubiegłego roku wyniosła 8,2 mld zł, a wysokość zobowiązań wymagalnych 1,086 mld zł. Na spłatę tych zobowiązań w styczniu 2009 r. przekazano ponad 3,6 mld zł.

Według Rostowskiego ze wstępnych danych dotyczących wykonania budżetu państwa w 2008 r. wynika, że dochody wyniosły ponad 254 mld zł, czyli 90,1 proc. planu na 2008 r. Dochody podatkowe i niepodatkowe budżetu osiągnęły poziom 96,9 proc. planowanych wielkości. Dochody z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegających zwrotowi wyniosły ponad 15,2 mld zł, czyli 43,2 proc. planu.

Wydatki budżetu na 2008 r. zaplanowano na 308,98 mld zł, a wstępne wykonanie wyniosło 278,67 mld zł, czyli 90,2 proc. Deficyt budżetu zaplanowano na 27,9 mld zł, a wstępne wykonanie to 24,57 mld zł czyli 90,8 proc. planu.