"NBP wprowadzi wszystkie zabezpieczenia stosowane przez EBC"

Narodowy Bank Polski zamierza wydłużyć z 3 do 6 miesięcy operacje repo oraz znacząco rozszerzyć listę zabezpieczeń operacji miedzy bankami komercyjnymi, wynika z wypowiedzi prezesa NBP Sławomira Skrzypka. Jego zdaniem, bank centralny skupi się obecnie na zapewnianiu bankom tzw. długiego pieniądza.

"NBP uruchomił jak do tej pory wszystkie możliwe instrumenty dla dania bankom płynności. Praktycznie dzięki pakietowi zaufania, który jest jak do tej pory jedynym skutecznym działającym elementem walki z kryzysem, żaden z banków nie miał kłopotów z zamknięciem pozycji, żaden z banków nie upadł, żaden nie miał wprowadzonego zarządu komisarycznego" - powiedział Skrzypek dziennikarzom.

Dodał, że w tej chwili działalność banku centralnego sprzyja podaniu jeszcze większej płynności dla banków. Myśli także o tym, żeby zabezpieczyć bankom tzw. długi pieniądz. Zauważył jednak, że banki oczekują również na obiecane im wcześniej gwarancje, ale to już nie należy do kompetencji banku centralnego.

"Jednak te dwa elementy nie są wystarczające, aby akcja kredytowa się zaczęła. Również nie są wystarczające, jak się okazało, obniżki stóp procentowych. Jeszcze do momentu, gdy obniżyliśmy stopy procentowe do poziomu 150 pb, banki, w tym również banki pod kontrolą państwa, nie przełożyły tego bezpośrednio na koszt kredytu, a w niektórych przypadkach nawet go podniosły, szczególnie w przypadku kredytów konsumpcyjnego" - zauważył prezes NBP.

Zdaniem Skrzypka, w niewielkim stopniu zostały przeniesione także kolejne obniżki. Jest więc przekonany, że ze swej strony "NBP robi wszystko co do niego należy", ale mimo to przygotowuje kolejne kroki.

"Zamierzamy wydłużyć z 3 do 6 miesięcy operacje repo"

"Zamierzamy wydłużyć z 3 do 6 miesięcy operacje repo, co jeszcze jest niewielka różnicą, ale fakt możliwości rolowania tych operacji przy zastosowaniu tzw. nettingu czyli zastosowania tych samych zabezpieczeń przez cały czas trwania tego finansowania jest tym, czego banki najbardziej oczekują. Rozważamy również rozszerzenie colaterala, czyli zabezpieczeń pod różne operacje prowadzone z bankami komercyjnymi i znacząco rozszerzamy listę tych zabezpieczeń. Można powiedzieć, że z istotnych zabezpieczeń które występują na naszym rynku, a są w dyspozycji Europejskiego banku Centralnego (EBC) w zasadzie będą to wszystkie" - powiedział Skrzypek.

Prezes NBP podkreślił po raz kolejny, że szczególnie ważne jest podanie bankom długiego pieniądza, co, jego zdaniem, da większe warunki bezpieczeństwa funkcjonowania bankom. Potrzebny jest także większy impuls rynkowy.

"Z jednej strony bardziej zdecydowane działanie rządu, a z drugiej impuls rynkowy. Taki impuls może wyjść wyłącznie od banków będących pod kontrolą państwa, od banków, które powinny narzucać swoje standardy działania, wzmagając konkurencję na rynku kredytowym" - powiedział Skrzypek.