Podkreśliła, że w KUKE wysokość składki ubezpieczeniowej ustalana jest zawsze indywidualnie na podstawie kilku elementów. W największym stopniu zależy ona od charakteru i szkodowości branży, w której działa firma i jego kontrahenci, jak również od wielkości sprzedaży zgłoszonej do ubezpieczenia.

KUKE oferuje swoim klientom ubezpieczenie należności w obrocie krajowym w ramach polisy "Pakiet". W jej ramach KUKE sprawdza wiarygodność płatniczą kontrahenta, a także bezpłatnie windykuje należność, podano też w materiale.

Według cytowanych przez KUKE danych Krajowego Rejestru Długów, aż 15% przedsiębiorstw ponosi koszty opóźnień w płatnościach na poziomie 10-19% ogółu kosztów, rośnie też odsetek firm, gdzie poziom ten przekracza 30%.

Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych ubezpiecza transakcje handlowe polskich przedsiębiorców. Jako jedyna firma w Polsce prowadzi także ubezpieczenia długoterminowych projektów eksportowych o charakterze inwestycyjnym oraz produkty z gwarancjami Skarbu Państwa. Należy do Grupy PFR.