"W złożonym pozwie spółka wywodzi, iż transakcje opcyjne nie zostały skutecznie zawarte, ponieważ osoby, które je zawierały ze strony spółki, nie były do tego umocowane, a ponadto transakcji tych, w świetle zawartej z bankiem umowy, strony zawrzeć nie powinny" - czytamy w komunikacie.

Firma poinformowała też, że zgodnie ze złożonym pozwem, transakcje powinny być, zdaniem spółki, nieważne, gdyż sprzeciwiają się one naturze uzgodnionego stosunku prawnego, a także naruszają zasady współżycia społecznego, w szczególności przyjętą przez bank zasadę działania z poszanowaniem najlepiej pojętego interesu klienta.

Alchemia miała 53,66 mln zł skonsolidowanej straty netto

Alchemia miała 53,66 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2008 roku wobec 36,09 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie we wtorek. Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 21,85 mln zł wobec 51,18 mln zł zysku rok wcześniej.

Narastająco w I-IV kw. 2008 roku grupa miała 37,42 mln zł zysku. W listopadzie spółka obniżyła prognozę zysku na 2008 rok do 110-130 mln zł z oczekiwanych w lutym br. 180-200 mln zł.