W tym tygodniu kończy się sezon publikacji wyników spółek za IV kwartał 2008 r. Wyniki podały już niemal wszystkie firmy z indeksu WIG20, obejmującego spółki o największej kapitalizacji. Analitycy DM BZ WBK oczekiwali, że 15 spółek z indeksu, dla których opracowali prognozy, wykaże w sumie 0,9 mld zł straty. W sumie strata netto spółek krajowych z WIG20 (w jego skład wchodzi też czeski CEZ) w poprzednim kwartale wyniosła 0,6 mld zł. Oceniali, że będzie to najsłabszy kwartał WIG20 od pięciu lat i pierwszy ze stratą od początku 2004 roku.

Łączny wynik 15 spółek z WIG20, które do poniedziałkowej sesji przedstawiły raporty za IV kwartał, jest gorszy od oczekiwań. Ich strata netto przekroczyła 2,26 mld zł, mimo że zysk netto osiągnęło 10 firm. W IV kwartale 2007 r. stratę zanotował tylko PGNiG, a łączny zysk netto firm z WIG20 wyniósł 3,8 mld zł. Wyniki czterech spółek (poznamy je dzisiaj rano) nie powinny wpłynąć na zmniejszenie straty.

- Nagromadziło się wiele czynników o dużym negatywnym wpływie, m.in. rewaluacje zapasów w spółkach surowcowych i efekty zmian notowań na rynku walutowym - mówi Marek Juraś, analityk DM BZ WBK.

Słabo wypadły banki i spółki z sektora paliwowego i energetycznego. Banki zaskoczyły wielkością zawiązywanych rezerw. W BZ WBK odpisy związane z utratą wartości należności kredytowych wyniosły w ubiegłym roku 364,6 mln zł, z czego w samym IV kwartale 300,9 mln zł. W PKO BP saldo rezerw w tym czasie wyniosło -577 mln zł, wobec oczekiwań na poziomie -313 mln zł. Rezerwy związane były z sytuacją ukraińskiego Kredobanku, kontrolowanego przez PKO BP.

Negatywnie na wyniki PKN Orlen wpłynęło przeszacowanie zapasów ropy, które zmusiło spółkę do uwzględnienia spadku ceny surowca, oraz zmiana kursów walut, która doprowadziła do przeszacowania kredytów walutowych i zwiększyła koszty finansowe o 1,5 mld zł. Osłabienie złotego uderzyło też w Cersanit.

- Wyniki spółek w IV kwartale nie dają jednak ostatecznej wskazówki co do tego, jakie wyniki zaprezentują spółki w kolejnych kwartałach. Nie wiemy, czy i jakich rezerw spodziewać się w bankach, np. w związku z klientami zaangażowanymi w opcje walutowe - mówi Mirosław Saj z BM DnB Nord.

Artur Chojnacki z Ipopema Securities ocenia, że dla wyników w I kwartale 2009 r. jedną z kluczowych kwestii będzie zachowanie złotego i wpływ notowań waluty na transakcje zawierane przez spółki.

- Waluty zamieszały. Widać to po wpływie rewaluacji opcji czy długów walutowych na wyniki. Jak będzie zachowywała się złotówka? Na rynku walutowym przydałoby się więcej stabilizacji - mówi analityk Ipopema Securities.