90 proc. banków podniosło marże oraz wymagania dotyczące wkładu własnego osoby ubiegającej się o kredyt - poinformowała Nierodka na poniedziałkowej konferencji "Życie na kredyt".

Jednocześnie w 70 proc. banków zaobserwowano spadek popytu na kredyty mieszkaniowe.

Prezes Związku Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz podkreślał, że na koniec 2008 roku wartość depozytów złożonych w bankach była o 8 proc. niższa niż wartość udzielonych kredytów.

"W tej sytuacji banki powinny zachować szczególną ostrożność przy udzielaniu kredytów. Muszą dbać o bezpieczeństwo depozytów. Dlatego dokładniej sprawdzają zdolność kredytową osób ubiegających się o pożyczki" - powiedział Pietraszkiewicz.

Zapewnił jednocześnie, że "portfel kredytowy banków jest zdrowy".

Dodał, że obecnie podstawowym problemem banków jest dostęp do źródeł finansowania. "Zabiegamy, żeby w rozwiązanie tego problemu włączył się rząd oraz Narodowy Bank Polski" - powiedział Pietraszkiewicz.

Jednocześnie zwrócił uwagę na to, że w Polsce tylko 64 proc. osób powyżej 15. roku życia korzysta z usług bankowych.

Nie znaczy to, że osoby niekorzystające z usług banków nie zadłużają się. Prof. Piotr Błędowski ze Szkoły Głównej Handlowej powiedział, że osoby te zazwyczaj pożyczają pieniądze od rodziny lub znajomych. Podkreślił jednak, że trudno jest oszacować skalę tego zjawiska.