"Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. informuje, że od 1 marca 2009 roku nie są realizowane dodatkowe dostawy gazu ziemnego w wysokości ok. 5 mln m3 na dobę przez punkt zdawczo-odbiorczy w Drozdowiczach na granicy polsko-ukraińskiej. Według stanu na godzinę 08:00 w dniu 2 marca 2009 roku dostawy gazu ziemnego z kierunku wschodniego realizowane są na poziomie ok. 78 proc. w stosunku do pierwotnie planowanych ilości" - napisano w komunikacie.

"Brakujące ilości gazu są uzupełniane z podziemnych magazynów gazu, co pozwala na pełne pokrycie zapotrzebowania odbiorców PGNiG SA na gaz ziemny" - dodano.