Z perspektywy Comarch widać, że klientowi może zależeć na zrzuceniu brzemienia posiadania całego działu IT, w zamian zatrudniając jedną lub kilka osób odpowiedzialnych jedynie za koordynowanie prac i kontrolowanie parametrów SLA zastrzeżonych w umowie.

Trzeba nadmienić, że sprawnie działająca komórka IT to nie tylko koszt związany z utrzymaniem pracowników, ale także nakłady czasu, energii i pracy, zwykle nie powiązanych z rdzennym biznesem firmy.

Jakie konkretnie usługi zapewnia się w ramach outsourcingu IT?

Lista usług, jakie mogą być świadczone w modelu outsourcingowym, jest nieograniczona. Są one odpowiedzią na potrzebę biznesową. To zależy zwykle od obszaru, którego obsługa pochłania najwięcej kosztów. Firma decydując się na outsourcing IT przekazuje zewnętrznej firmie pełną odpowiedzialność za działanie całości infrastruktury IT lub wydzielonego jej procesu, oszczędzając dzięki wykorzystaniu zasobów kadrowych, know-how, a często i infrastruktury doświadczonego usługodawcy takiego jak Comarch.

W outsourcingu IT rozróżniamy dwa podejścia:

  • Outsourcing obszarów/zadań, który jest skupiony wokół poszczególnych obszarów IT. Przykładowe usługi to: administracja serwerami, zarządzanie bazami danych, utrzymanie systemów backupu, etc.
  • Częściowy lub całościowy outsourcing procesów, który obejmuje wybrane procesy IT, np.: obsługa procesu bezpieczeństwa i ochrony danych, kompleksowa obsługa telekomunikacji, usługi business countinuity czy obsługa infrastruktury typu end-user Oszczędności, ograniczenie ryzyka i koncentracja na podstawowej działalności to kwintesencja zalet wypływających z outsourcingu, pod warunkiem umiejętnego wdrożenia usługi.

Jedną z kluczowych kwestii jest podejście usługowo-procesowe, zgodne z biblioteką ITIL. Takie spojrzenie na systemy informatyczne pozwala oszczędzać i dokładnie dopasować je do potrzeb biznesu, równocześnie podnosząc jakość.

Na co należy zwracać szczególną uwagę w momencie podpisywania umowy z outsourcerem. Co można zagwarantować sobie w umowie?

Najważniejsze aspekty umowy outsourcingowej to jej elastyczność, parametry SLA odpowiadające potrzebom biznesu oraz kary umowne za niedotrzymanie warunków SLA. Dodatkowe usługi integracyjne i wdrożeniowe nie objęte kontraktem realizowane w cenach preferencyjnych to również oszczędność. Stworzenie dobrej umowy wymaga dogłębnego zrozumienia przez outsourcera wymagań biznesowych Klienta, a to jest silnie skorelowane z doświadczeniem usługodawcy w obszarze usług outsourcingu.

Kto jako pierwszy wprowadził takie usługi?

Niemal każdy artykuł nt. outsourcingu zawiera słynne zdanie Henry Forda z 1923 r.: „Jeśli jest coś, czego nie potrafimy zrobić wydajniej, taniej i lepiej niż nasi konkurenci, nie ma sensu, żebyśmy to robili; powinniśmy zatrudnić do wykonania tej pracy kogoś, kto zrobi to lepiej niż my”. Rozkwit usług outsourcingu na świecie to jednak lata 80. Z technologicznego punktu widzenia najbardziej liczyły się wtedy korporacyjne usługi świadczone przez światowych potentatów. W Polsce przełom nastąpił dopiero po przemianach roku 1989, a jego dynamiczny rozwój miał miejsce w latach 90. i trwa do teraz.

Coraz więcej firm o polskich korzeniach, takich jak Comarch, świadczy usługi outsourcingu IT na globalną skalę, oferując swoje „best practices” międzynarodowym korporacjom.