Z tego powodu rośnie rola narzędzi informatycznych, w szczególności oprogramowania klasy ERP, która jest reprezentowana w ofercie Comarch przez system CDN XL – od lat najczęściej wybierany system ERP w Polsce (tylko w ciągu ostatnich 2 lat wybrało go ponad 840 średnich i dużych przedsiębiorstw).

Dobrze wdrożony system ERP pomaga skutecznie planować wszelkiego rodzaju zarządzanie zasobami, począwszy od stanu zapasów magazynowych, na polityce rabatowej wobec kontrahentów aż po kontrolę „cash-flow” i płatności kończąc.

Dzięki temu firma otrzymuje w praktyce „system wspomagania decyzji biznesowych” i jednocześnie „system wczesnego ostrzegania”. Można z całą pewnością powiedzieć, że współczesne przedsiębiorstwo, aby poprawnie funkcjonować na rynku – musi się wyposażyć w taki system.

Nasze hasło „ERP zwiększa efektywność” dotyczy każdego przedsiębiorstwa. Rozmiar korzyści zależy od stopnia obecnego zaawansowania biznesu Klienta oraz niewątpliwie od wielkości przedsiębiorstwa. Jak wskazują badania naukowe London School of Economics – zmiany organizacyjne połączone z wdrożeniem systemu ERP pozwalają na 2,5-krotne zwiększenie wydajności przedsiębiorstwa w porównaniu do stanu sprzed podjęcia zmian. Oznacza to, że inwestycja może się zwrócić już po roku. Natomiast w niektórych przypadkach zaniechanie zmian w przedsiębiorstwie, zwłaszcza w przypadku nienajlepszej koniunktury w danej branży, powoduje wręcz bankructwo podmiotu.

Najnowsze trendy w ERP, koncentrują się na paru kluczowych obszarach jakimi są m.in.: Business Inteligence, systemy kontrollingowe i Data Mining oraz wykorzystanie Internetu do pracy zdalnej z kontrahentami jak również z własnymi pracownikami (mobilność).

Mówimy zatem o systemie który pozwoli zdalnie kontrahentowi złożyć zamówienie poprzez Internet bezpośrednio w naszym systemie, a także mobilnym urządzeniu w ręku menadżera który będąc poza firmą otrzymuje na bieżąco pełną informację o stanie firmy na dziś i wiele innych.

Ryszard Stawarz, Dyrektor Konsultingu MSP w Comarch