Europejski Indeks Płatniczy opracowany przez Intrum Justitia po przebadaniu tysięcy firm w 25 krajach europejskich pokazał również, że Europa Południowa wiedzie prym w uchylaniu się od płacenia w terminie. Kraje skandynawskie okazały się najlepszymi płatnikami faktur, podczas gdy kraje takie, jak Holandia uplasowały się gdzieś pośrodku.

Rzeczywistość współczesnego świata biznesu jest taka, że przedsiębiorstwa, władze publiczne i osoby prywatne zwlekają jak jeszcze nigdy dotąd z regulowaniem zaległych faktur. Najgorzej wśród nich wypadają ci, którzy powinni świecić dla innych przykładem – władze publiczne. Podmiotom w europejskim sektorze publicznym, takim jak samorządy miejskie, opłacenie faktury zajęło przeciętnie 65 dni w porównaniu do 55 dni dla środowiska biznesowego i 40 dni dla konsumentów.

Istnieje pilna potrzeba rozszerzenia działań związanych z zarządzaniem wierzytelnościami w celu zwalczenia efektu kryzysu kredytowego i zmiennych cen ropy naftowej i żywności. Kwestia ta jest paląca zwłaszcza w sektorach usług profesjonalnych i biznesowych.

Aby było to możliwe trzeba większego ujednolicenia regulacji odnoszących się do warunków umów jak płatności oraz procedur w zarządzaniu wierzytelnościami. Jak dotąd rozporządzenia UE, w szczególności dyrektywa o opóźnieniach płatności, miały bardzo ograniczony wpływ na warunki umów itp.

Sektory, w których odsetek odpisów jest najwyższy to:

 • Sektor usług profesjonalnych
 • Sektor budowlany
 • Sektor oświaty
 • Sektor mediów
 • Usługi biznesowe
 • Sektor hurtowy i detaliczny

Jak zwalczać opóźnienia w płatnościach

 • Wykonaj analizę punktową przed nabyciem, aby zwiększyć rentowność swojej sprzedaży i działań marketingowych
 • Przeanalizuj portfolio ryzyka
 • Regularnie śledź zdolność kredytową swojego przyszłego/klienta
 • Przeglądaj często bazę swoich klientów
 • Nawiąż osobisty, jeśli to możliwe to twarzą w twarz, kontakt jeszcze przed terminem wymagalności faktury, przedyskutuj dostawę, fakturę i płatność
 • Ścigaj bezpośrednio po upływie daty płatności faktury
 • Korzystaj z usług profesjonalnych pośredników w ściąganiu należności