"Projekt resortu gospodarki "Wsparcie udziału organizacji przedsiębiorców w pracach międzynarodowych grup lub organizacji branżowych" zakłada wyłonienie organizacji, którym zostanie udzielona dotacja na pokrycie części składek członkowskich" - podał resort gospodarki na swoich stronach internetowych.

"Jego celem jest zapewnienie silniejszej i efektywniejszej reprezentacji interesów polskich małych i średnich przedsiębiorców na jednolitym rynku europejskim oraz upowszechnianie polskich osiągnięć i doświadczeń za granicą" - napisano.

W tym roku dofinansowanie może wynieść 45 tys. zł

W tym roku dofinansowanie może wynieść 45 tys. zł. Dodatkowe dotacje, nie wyższe niż 25 tys. zł, będą mogli otrzymać wszyscy beneficjenci, którzy opłacają dwie lub więcej składki.

"O dotację będą mogły ubiegać się organizacje zrzeszające przedsiębiorców, które zgodnie ze statutem nie działają w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczają zysk na cele statutowe. Ponadto dobrze znają problematykę sektora małych i średnich przedsiębiorstw, zrzeszają przedsiębiorców zaliczanych do MŚP (minimum 60 proc. członków) oraz funkcjonują na rynku minimum dwa lata" - wyjaśnia resort gospodarki.

Mała firma w Polsce zatrudnia średniorocznie mniej niż 50 pracowników, a firma średnia - mniej niż 250 osób.