"Zgodnie z zapowiedziami zarządów banków komercyjnych większość z nich będzie rekomendować w tym roku niewypłacanie dywidendy za 2008 r. i przeznaczenie zysku na zwiększenie funduszy" - napisano w "Informacji na temat przepływów finansowych w polskim sektorze bankowym w zakresie transakcji zagranicznych".

KNF podał, że w 2008 r. 42 banki komercyjne przeznaczyły na zwiększenie funduszy lub pokrycie strat z lat ubiegłych 7 mld zł, pozostawiając na dywidendę i pozostałe cele 4,5 mld zł.

Komisja wcześniej zarekomendowała bankom bardzo ostrożne podejście do dywidendy i przeznaczenie jak największej części zysków za 2008 r. na zasilenie funduszy własnych.

W razie wypłacenia dywidendy i niskiego, zdaniem nadzoru, poziomu kapitałów, banki nie mogą liczyć na zgodę na zaliczenie do funduszy własnych pożyczek podporządkowanych.

KNF podał, że nie zaobserwował transakcji mogących mieć znamiona nieuzasadnionego transferowania środków do podmiotów macierzystych.