W pierwszym kwartale zwoływane są coroczne zebrania właścicieli we wspólnotach mieszkaniowych. Niewielu właścicieli bierze jednak w nich udział.
Zebranie umożliwia wspólnocie podsumowanie działań podjętych w poprzednim roku oraz powzięcie planów na rok następny - mówi zarządca Jerzy Lubomirski. Najważniejsze jest zatwierdzenie sprawozdania finansowego i udzielenie zarządowi absolutorium z podjętych w poprzednim roku działań oraz podjęcie decyzji o inwestycjach, które mają być wykonane w roku następnym - dodaje Jerzy Lubomirski.
O terminie zebrania zarząd powinien poinformować co najmniej na tydzień przed planowanym terminem.