Produkt marki Apple, który nie przyciągnie uwagi wyglądem i estetyką wykonania? Kolejna wersja samochodu Aston Martin, który nie zapierałby tchu w piersiach? Dziś trudno to sobie wyobrazić. Tego typu przykłady dobitnie pokazują, jak ważną rolę odgrywa technologia i wygląd produktu. Dostrzega to także Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), która już 3 lipca br. rozpoczyna nabór do poddziałania 2.3.5 POIR – Design dla przedsiębiorców. Przewidziano trzy rundy. Ostatecznie nabór zakończy się 31 października. Na wsparcie projektów złożonych w konkursie przewidziano 70 mln zł. Maksymalne dofinansowanie to 1,125 mln zł.

Głównym celem nowego poddziałania PARP jest wsparcie firm w opracowaniu nowego projektu wzorniczego, dzięki któremu zostanie wdrożony nowy lub znacząco ulepszony produkt. Chodzi też o upowszechnienie wśród przedsiębiorców modelu tworzenia wartości rynkowej produktów przez wdrażanie autorskich wzorów i współpracę z profesjonalnymi projektantami. Co to oznacza w praktyce? Wsparcie finansowe udzielone może być na usługi doradcze, polegające na przeprowadzeniu profesjonalnego procesu projektowego, obejmującego 3 etapy. Pierwszy z nich to tzw. diagnoza. Chodzi o przeprowadzenie wstępnego audytu, mającego na celu zweryfikowanie potencjału wnioskodawcy oraz przeprowadzenie analizy jego otoczenia rynkowego pod kątem zasadności i zakresu opracowania nowego projektu wzorniczego jeszcze przed złożeniem wniosku o jego dofinansowanie. W grę wchodzi też tzw. synteza i analiza, czyli określenie strategii dalszych działań niezbędnych do opracowania nowego projektu wzorniczego. Dofinansowane może też być tworzenie rozwiązań, prototypowanie i testowanie – a więc opracowanie projektów i prototypów oraz przeprowadzenie niezbędnych testów nowego lub znacząco ulepszonego produktu.

Na wsparcie można też liczyć w przypadku zakupu lub wytworzenia środków trwałych (innych niż prawo użytkowania wieczystego gruntu lub prawo własności nieruchomości) czy zakupu wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej, przy czym to może się odbyć tylko pod ściśle określonymi warunkami.

Dofinansowanie przeznaczone jest dla mikro-, małych lub średnich przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terytorium naszego kraju, ale ich siedziby i oddziały nie mogą znajdować się na terenie pięciu województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego.

W tzw. części usługowej poddziałania wartość dofinansowania wyniesie od 51 tys. do 425 tys. zł (pomoc de minimis). Z kolei intensywność wsparcia w części inwestycyjnej zależy od tzw. mapy pomocy regionalnej i statusu firmy – wynosi odpowiednio dla Mazowsza od 20 do 55 proc., a dla reszty województw od 35 do 70 proc. Oznacza to maksymalne wartości dofinansowania na wdrożenie inwestycji początkowej na poziomie odpowiednio 200–550 tys. i 350–700 tys. zł.

Droga do pozyskania tego rodzaju finansowego wsparcia od PARP nie jest skomplikowana. Główna różnica w porównaniu z innymi konkursami polega na tym, że jeszcze przed złożeniem wniosku o dofinansowanie należy przeprowadzić wstępny audyt. W ten sposób można sprawdzić potencjał swojego przedsiębiorstwa pod kątem zasadności i zakresu opracowania nowego projektu wzorniczego. Dopiero na jego podstawie będzie można zdecydować czy warto ubiegać się o wsparcie. I prawidłowo opracować wniosek o dofinansowanie. Koszt usługi diagnozy można dofinansować w ramach projektu. Wypłata dofinansowania całego projektu odbywa się w formie refundacji poniesionych wydatków, ale 40 proc. może być wypłacone w formie zaliczki.

Materiał powstał przy współpracy z PARP