Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) planuje stworzenie w ramach projektu GPW Data - nowych standardów raportowania informacji giełdowych i hurtownię danych giełdowych do przetwarzania ich z pomocą technologii big data i sztucznej inteligencji (AI), poinformował Tomasz Wiśniewski z GPW.

"Uważamy, że GPW Data to odpowiedź na potrzeby rynku. Nowe standardy raportowania mają zapewnić generowanie szybszych i pewniejszych raportów" - powiedział Wiśniewski podczas prezentacji strategii #GPW2022.

Wśród nowych inicjatyw strategicznych GPW zapowiedziała wprowadzenie standardów raportowania biznesowego pozwalających na automatyczne przetwarzanie danych i obniżenie kosztów raportowania przez spółki.

Zapowiedział również budowę repozytorium - hurtowni bazy danych spółek i informacji giełdowych.

"Będzie to baza do przetwarzania danych giełdowych z wykorzystaniem big data; budowę narzędzi wspierających inwestowanie - przetwarzaniem danych, szeregów czasowych z wykorzystaniem również sztucznej inteligencji. Jesteśmy przekonani, że to trendy, w których GPW powinna uczestniczyć" - podkreślił przedstawiciel GPW.

Według planów giełdy, implementacja narzędzi bazujących na AI ma wspierać inwestorów uczestniczących w obrocie przy analizie danych giełdowych i finansowych.

GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.