Poprawa bezpieczeństwa ruchu kolejowego i krótszy czas usuwania awarii to główne korzyści z zakupu specjalistycznego sprzętu technicznego. Urządzenia trafią do PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. i wykorzystywane będą na terenie całego kraju.

Utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa podróżujących koleją pasażerów, jak i przewozu towarów należy do najważniejszych priorytetów PKP Polskie Linii Kolejowych S.A. W związku z tym, do 2021 roku do zarządcy infrastruktury kolejowej trafi profesjonalny sprzęt. Dzięki temu zespoły pogotowia technicznego w krótkim czasie usuną awarię i jej skutki na eksploatowanych liniach kolejowych w całym kraju. Sprzęt będzie również używany do prac interwencyjnych niezbędnych do bezawaryjnej i punktualnej jazdy pociągów. Pozwoli też na szybsze wykonywanie prac modernizacyjnych na liniach kolejowych.

Zakup specjalistycznego sprzętu technicznego ubiega się o dofinansowanie z Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Kwota dofinansowania to 250 mln zł.

Możliwości nowych urządzeń:

- 36 wózków motorowych z oprzyrządowaniem
Przeznaczone do przewozu materiałów i specjalistycznego sprzętu, realizacji prac interwencyjnych i awaryjnych, związanych z naprawą nawierzchni kolejowej. Osiągają prędkość do 100 km/h i wyposażone są w dwie dodatkowe przystawki do usuwania śniegu.


- 6 pojazdów kolejowych z napędem spalinowym
Przeznaczone do przewozu materiałów i specjalistycznego sprzętu, realizacji prac interwencyjnych i awaryjnych. Wyposażone są w ramiona hydrauliczne do załadunku i rozładunku.

- 2 podbijarki torów i podbijarka rozjazdów
Umożliwiają zespołom szybkiego reagowania regulowanie położenia torów oraz rozjazdów.

- Profilarka tłucznia
Przeznaczona do przemieszczania podsypki tłuczniowej z miejsca, gdzie występuje jej nadmiar, do miejsca, gdzie jej brakuje. Umożliwia nagarnianie, zbieranie, przechowywanie, równomierne rozprowadzanie, kształtowanie i profilowanie tłucznia.

- Pojazd szynowo-drogowy do inspekcji obiektów inżynieryjnych
Przeznaczony do inspekcji mostów kolejowych o konstrukcjach uniemożliwiających oględziny z poziomu torów lub terenu. Pojazd posiada wysięgnik z koszem, do przeglądów obiektów inżynieryjnych w trudno dostępnych miejscach. Przystosowany do poruszania się zarówno po torach, jak i po drogach.

Projekt „Poprawa bezpieczeństwa ruchu kolejowego poprzez zakup specjalistycznego sprzętu technicznego” ubiega się o dofinansowanie przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko