Jak kodeks spółek handlowych reguluje zasady zastawu na udziałach i akcjach?
Możliwość ustanowienia zastawu na udziałach i akcjach przewiduje kodeks spółek handlowych w art. 180. Stwierdza, iż zastawienie udziału powinno być dokonane w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. Przepis k.s.h. jest szczególny w stosunku do ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.
O ustanowieniu zastawu na udziale zainteresowani zawiadamiają spółkę, przedstawiając dowód ustanowienia zastawu. Ustanowienie zastawu jest skuteczne wobec spółki od chwili, gdy spółka otrzyma od jednego z zainteresowanych zawiadomienie wraz z dowodem dokonania czynności.