Wielu młodych ludzi mimo chęci i pomysłu na własny biznes nie decyduje się otworzyć swojej firmy. Jak mówią młodzi przedsiębiorcy, główne bariery, które blokują ich przed podjęciem tej decyzji, to wysokie koszty działalności oraz skomplikowane procedury prawne i podatkowe. Fundacja Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości (AIP) pomaga młodym firmom w początkowym, czyli najtrudniejszym etapie ich rozwoju.

Ułatwienia dla młodych

Głównym przedmiotem działalności fundacji jest prowadzenie sieci ponad 30 inkubatorów przedsiębiorczości przy wyższych uczelniach w 19 miastach Polski, gdzie młodzi ludzie mogą założyć własną firmę i uzyskać pomoc.

- Inkubatory przedsiębiorczości są przeznaczone dla osób do 30 roku życia i w zasadzie, obok jakości pomysłu na biznes, to jedyne kryterium do spełnienia przy zakładaniu firmy w naszej fundacji - mówi Marcin Mystkowski z Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości.

Od początku działalności fundacji z jej pomocy skorzystało już ok. 1 tys. osób. Wśród nich są Patryk Grabski i Paweł Jaczewski, właściciele firmy GeoServices, która zajmuje się usługami dla wydawnictw kartograficznych.

- Obecnie opracowujemy i redagujemy teksty oraz mapy do różnego rodzaju publikacji, takich jak atlasy czy przewodniki turystyczne. Zamierzamy rozpocząć realizację projektów z zakresu systemów informacji przestrzennej (GIS), technologii GPS, a także zająć się działalnością geomarketingową - mówi Patryk Grabski.

Niskie koszty przyciągają

Właściciele firmy GeoServices podkreślają, że zdecydowali się na założenie firmy w inkubatorach z kilku względów. Najważniejszymi z nich były ograniczone do minimum koszty prowadzenia działalności oraz procedury związane z prowadzeniem firmy.

- Jedynym stałym kosztem funkcjonowania w inkubatorach jest opłata miesięczna w wysokości 200 zł netto. Inkubator nie nalicza żadnych dodatkowych świadczeń oraz nie partycypuje w zyskach firmy - mówi Marcin Mystkowski.

Koszty funkcjonowania w AIP są tak niskie, ponieważ inkubatory poprzez innowacyjny sposób umożliwiają prowadzenie firmy na zasadzie pionu fundacji (pre-inkubacja). Dzięki temu beneficjenci fundacji mają możliwość stworzenia firmy bez konieczności zakładania własnej działalności gospodarczej, co ogranicza nie tylko koszty i biurokrację, ale również ryzyko młodych przedsiębiorców. W ramach wsparcia fundacja prowadzi rozliczenia księgowe i finansowe każdej firmy, pomaga poprzez pisanie umów i udzielanie porad prawnych. Dodatkowo w ramach miesięcznej opłaty inkubatory zapewniają swoim beneficjentom dostęp do powierzchni biurowej, komputerów podłączonych do internetu oraz innych urządzeń biurowych.

- Gdyby nie było inkubatorów, nasza firma i tak by powstała, jednak działanie jako niezależny podmiot wiązałoby się z wyższymi kosztami i większą ilością pracy niezwiązanej wprost z naszą działalnością. To niewątpliwie spowolniłoby rozwój firmy - dodaje Paweł Jaczewski.

Przedstawiciele firm działających w ramach fundacji chwalą nie tylko wsparcie formalne, jakie daje im AIP, ale również efekt marketingowy. Fundacja w oczach potencjalnych zleceniodawców jest gwarantem wiarygodności młodych firm, a rozpoznawalne logo AIP jest magnesem przyciągającym klientów.

Minusy inkubatora

Prowadzenie swojej firmy w inkubatorze wiąże się jednak z pewnymi mankamentami. To, co radykalnie obniża koszty działalności, czyli funkcjonowanie jako pion fundacji, powoduje, iż osoba prowadząca taką firmę nie posiada własnej osobowości prawnej. Chociaż umowy są realizowane między beneficjentami fundacji a ich kontrahentami, to faktycznie stroną w relacjach biznesowych jest AIP. Dlatego wszelkie umowy i operacje finansowe realizowane przez firmy działające w inkubatorze muszą przejść przez księgowość lub dział prawny inkubatora, a to spowalnia obieg pieniędzy i dokumentów. Można ominąć tę niedogodność, otwierając działalność gospodarczą, ale to automatycznie wiąże się z większymi kosztami. Dla osób chcących otworzyć firmę w ten sposób ważny będzie również fakt, że okres inkubacji może maksymalnie trwać 24 miesiące.