Nie tylko rakieta SpaceX wystrzelona w kosmos przez miliardera Elona Muska czy humanoidalny robot Sophia podbijający kolejne targi branżowe i prowokujący pytania o przyszłość ludzkości są innowacjami. Nieraz są to także drobne rozwiązania usprawniające proces produkcyjny w danej firmie, wdrożenie nowych zasad prawnych lub finansowych, nowoczesne podejście do zarządzania zasobami ludzkimi czy zwrócenie uwagi na ochronę własności przemysłowej.

Z pomocą w sfinansowaniu tego rodzaju działań przychodzi Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), w której do 25 października trwa nabór wniosków w ramach poddziałania 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MSP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Konkurs skierowany jest do mikro-, małych i średnich przedsiębiorców, potrzebujących wsparcia we wdrożeniu nowego lub unowocześnionego wyrobu, usługi czy nowej technologii albo usprawnień w procesie produkcji. W konkursie nie mogą wystartować projekty realizowane w województwie mazowieckim.

– Przedsiębiorcy mogą uzyskać dofinansowanie na zakup usług proinnowacyjnych. Mamy więc do czynienia z sytuacją, kiedy przedsiębiorca wie, czego chce dokonać, natomiast potrzebuje pomocy doradczej, szkoleniowej czy wsparcia technologicznego. Może wtedy zwrócić się do Instytucji Otoczenia Biznesu (IOB), czyli jednego z ośrodków innowacji akredytowanych przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, i wnioskować w PARP o dofinansowanie usług takiej instytucji w ramach programu Inteligentny Rozwój – tłumaczy Andrzej Łosiewicz, zastępca dyrektora departamentu usług proinnowacyjnych w PARP.

Łącznie będzie można otrzymać ponad 1 mln zł na realizację inwestycji związanej z wdrożeniem innowacyjnych produktów i usługi akredytowanych IOB. Na rządowej liście znajduje się 130 takich instytucji (są to m.in. centra transferu technologii oraz parki i inkubatory technologiczne), które obejmuje program dofinansowania. Agencja przeznaczyła na ten cel łącznie 70 mln zł.

Jak wyjaśnia Andrzej Łosiewicz, wachlarz usług IOB podlegających dofinansowaniu jest bardzo szeroki. – Może to być m.in. pomoc w znalezieniu dostawcy rozwiązań technologicznych, testowaniu, udostępnienie laboratoriów, banków danych i wiedzy, badanie rynku, opracowanie strategii marketingowej dla wdrażanego produktu lub pełne wdrożenie pomysłu przedsiębiorcy na rynek. Ale w ramach tego poddziałania można starać się także o dofinansowanie inwestycji niezbędnych do wdrożenia, związane np. z budową lub rozbudową zakładu produkcyjnego, linii technologicznej czy licencji. Podstawowym warunkiem jest innowacyjność projektu wnioskodawcy – podkreśla Andrzej Łosiewicz.

Droga do pozyskania pieniędzy i merytorycznego wsparcia przy wdrażaniu innowacji nie jest zbyt skomplikowana. Pierwszy krok to wybór maksymalnie trzech IOB, które mogłyby pomóc w realizacji projektu. Następnie należy złożyć wniosek o dofinansowanie za pomocą elektronicznego generatora wniosków na stronach internetowych PARP. Po jego pozytywnej ocenie przedsiębiorca otrzyma umowę do podpisania. Przy okazji zapewniony mu zostanie opiekun projektu, który odpowie na wszelkie pytania i wątpliwości. Kolejny krok to już wdrażanie innowacji, zgodnie z założeniami opisanymi we wniosku.

Wypłata dofinansowania odbywa się w formie refundacji do 70 proc. poniesionych wydatków. 40 proc. może być wypłacone w formie zaliczki.

TOŻ

Materiał powstał przy współpracy z PARP