Wartość światowego rynku usług telekomunikacyjnych w 2008 roku wzrosła o 4,2 proc. W tym roku zwiększy się o kolejne 3,7 proc. - przewiduje firma badawcza IDATE. Wzrost polskiego rynku nie odbiegał od średniej światowej.
Reklama
W 2008 roku szacunkowa wartość światowego rynku usług telekomunikacyjnych wyniosła 1 bln 365 mld dolarów - twierdzi w opublikowanym właśnie raporcie Mobile 2009 francuska firma badawcza IDATE.
Przewiduje, że w tym roku wartość globalnego rynku wzrośnie do 1 bln 417 mld dolarów. Analitycy podkreślają, że ubiegłoroczny i tegoroczny wzrost wartości rynku będzie wyraźnie niższy niż w latach 2005-2006, gdy wynosił średnio 6 proc. rocznie. Wzrost był najniższy od 2002 roku, czyli od kryzysu związanego z zamachami w Nowym Jorku i Waszyngtonie 11 września 2001 roku.
Według krakowskiej firmy badawczej PMR w 2008 roku polski rynek telekomunikacyjny wzrósł o 4,2 proc. do 40 mld zł. Według IDATE w Europie przychody telekomów wzrosły w 2008 roku o 2 proc. do blisko 450 mld dolarów.
Z szacunków GP wynika, że w tym roku wartość rynku po raz pierwszy może spaść, bo z powodu obniżki stawek za zakończenie połączeń zmniejszą się przychody operatorów komórkowych. Nie bez znaczenia będzie też spowolnienie gospodarcze. Warszawska firma badawcza Audytel prognozuje jednak wzrost wartości rynku komórkowego o około 500 mln zł.
Według szacunków GP w 2008 roku przychody polskich sieci komórkowych wyniosły 26 mld zł i były o 10 proc. wyższe niż rok wcześniej. Według IDATE w 2008 roku światowe przychody operatorów komórkowych wyniosły 742 mld dolarów i były o 8 proc. wyższe niż rok wcześniej, gdy wzrosły o 12 proc.
W raporcie IDATE oszacowano, że średnie miesięczne przychody sieci komórkowej od klienta (ARPU) wynosiły w 2008 roku 17,5 dol., a to oznacza, że były zbliżone do średniej wartości ARPU w Polsce.