Ostatni czas pokazał, jak istotny jest kurs spłaty kredytu. Ciągle osłabiający się złoty sprawił, że raty w dewizach wzrosły o kilkadziesiąt złotych.
Dobra passa klientów, którzy spłacają raty w złotym, trwa. Wyliczona przez porównywarkę Comperię.pl rata przykładowego kredytu hipotecznego w złotym po raz kolejny spadła. Tym razem zmiana tygodniowa wyniosła prawie 20 zł, co dało ratę w wysokości 1258,88 zł.
Nadal spada również oprocentowanie kredytów we wszystkich walutach, jednak najbardziej w złotym. W ciągu tygodnia spadło o 0,14 pkt proc. i obecnie wynosi 6,46 proc.
W ciągu tygodnia kurs spłaty kredytów w euro, dolarze i franku wzrósł o ponad 0,20 zł, co wpłynęło na same raty kredytów.
Nadal najniższa jest rata we franku szwajcarskim. Na koniec ubiegłego tygodnia wyniosła 1166,60 zł, po obniżce prawie o 75 zł.
Na zbliżonym poziomie kształtują się natomiast raty w dolarze i euro. Zmniejszyły się kolejno o 90 zł, dając ratę w wysokości 1261,50, oraz prawie o 65 zł, co dało 1246,67 zł.
Natomiast na rynku mieszkaniowym trwają niewielkie wahania w dół. W ciągu tygodnia najbardziej zmieniła się cena za mkw. w Trójmieście - o 1,48 proc.
Ceny mieszkań / DGP