W ostatnich dwóch latach wzrosła średnia cena łącza internetowego pozwalającego ściągać dane z prędkością 1 Mb/s. Staniały szybsze łącza.
Tempo pozyskiwania przez operatorów telekomunikacyjnych nowych klientów szerokopasmowych jest coraz mniejsze. Zaczyna się walka o tych, którzy już podpisali kontrakt. Od tego kwartału kończą się umowy nie tylko użytkownikom Neostrady (usługa TP), ale także pierwszym klientom BSA (hurtowy zakup internetu od TP) w Netii oraz w usłudze Multimo (sprzedawał ją GTS Energis, a obecnie obsługuje ją giełdowa spółka Telestrada). W I kwartale 2007 r. konkurenci TP zdobyli w sumie 41 tys. klientów BSA.
W ciągu minionych dwóch lat wielokrotnie zmieniały się zasady promocji usług szerokopasmowych, a przy okazji średnie ceny miesięczne liczone jako abonament plus opłata instalacyjna. Porównanie cen z lutego 2007 r. z obowiązującymi dziś pokazuje, że w przypadku niektórych opcji taniej już było. Ci, którzy w Netii dwa lata temu kupili na 24 miesiące łącze 1 Mb/s w usłudze BSA, płacili średnio w czasie umowy 52,99 zł. Dziś za takie samo łącze przyjdzie im zapłacić 58,29 zł. Analogiczne łącze w usłudze Multimo kosztowało 52,71 zł, a dziś kosztuje 53,13 zł. W Multimo podrożały też łącza 6 Mb/s. W umowie 12-miesięcznej cena wzrosła o 3,8 proc., a w umowie 24-miesięcznej o 5 proc.
W ciągu ostatnich dwóch lat dla użytkowników internetu wzrosło znaczenie multimediów. A to oznacza, że preferowane przez dostawców łącza 1 Mb/s przestają wystarczać. Miniumum staje się łącze 2 Mb/s. Nawet w miastach obszar, na którym możliwa jest taka prędkość łącza, jest ograniczony. Spowodowane jest to długością linii telefonicznej od centrali do domu użytkownika oraz pogarszającą się z powodu ograniczania przez Telekomunikację Polską inwestycji odtworzeniowych.
Najtaniej łącze 2 Mb/s w umowie 12-miesięcznej oferuje Etop w usłudze Etlink (88,08 zł), druga jest TP (93,08 zł), a trzecie Multimo (93,25 zł). Etop usługi BSA świadczy tylko w Warszawie i ościennych województwach. Łącze 6 Mb/s na ten sam okres najtańsze jest w Multimo (123,25 zł, w opcji z własnym modemem) oraz Dialogu (127,1 zł).
Przy umowach 24-miesięcznych najniższą cenę łącza 2 MB/s oferuje Etlink (75,04 zł). Potem są Netia (78,12 zł) oraz Multimo (82,13 zł). W przypadku łącza 6 Mb/s najtańsza jest Netia (103,13 zł) przed Etlink (105,04 zł) oraz Dialogiem (113,05 zł).
W obliczeniach nie uwzględnialiśmy bonusów, jakie mogą dostać klienci TP i PTK Centertel. W Polskiej Telefonii Cyfrowej i Multimo uwzględniliśmy obniżkę z tytułu posiadania własnego modemu.
Netia wycofała się z umów na 12 miesięcy, najkrótszy kontrakt to 18 miesięcy. U kilku operatorów pojawiły się umowy bezterminowe. Koszt liczyliśmy dla 12 miesięcy. Łącze 2 Mb/s w tego typu umowie najtańsze jest w Etlink (98,17 zł), a wśród dostawców o szerszym zasięgu w Netii (107,25 zł). Łącze 6 Mb/s najtaniej bezterminowo oferuje Dialog (135,25 zł).
KONKURENCI Z TELEWIZJI KABLOWYCH
W miastach z telekomami o klientów internetu konkurują sieci telewizji kablowej, a także tzw. sieci osiedlowe. Z reguły osiedlówki mają ceny niższe od oferowanych przez telekomy i sieci CaTV, ale bywa, że jakość łączy też jest niższa. UPC, największy operator CaTV, łącze 2 Mb/s w umowie na 12 miesięcy oferuje średnio za 66,5 zł miesięcznie, a łącze 10 Mb/s za 84,83 zł. Także w Multimediach ceny łącz internetowych są wyraźnie niższe niż w telekomach.