Uchwały wspólnoty są zaskarżalne w drodze powództwa cywilnego. Powództwo takie powinno być skierowane przeciwko wspólnocie w terminie sześciu tygodni od dnia podjęcia uchwały na zebraniu lub od dnia powiadomienia wytaczającego powództwo o treści uchwały podjętej w trybie indywidualnego zbierania głosów.• Jak przygotować zebranie wspólnoty mieszkaniowej?