W piątek weszły w życie zaostrzone przepisy dotyczące ochrony handlu w Unii Europejskiej. Wszystkie dochodzenia wszczęte od tego dnia objęte zostaną nowymi przepisami antydumpingowymi i antysubsydyjnymi.

„Europa wierzy w otwarty i sprawiedliwy handel, nasze podejście do swobodnego handlu nie jest jednak naiwne. W związku z zaistniałą sytuacją (związaną z amerykańskimi cłami na stal i aluminium – PAP) bezwzględnie zareagowaliśmy przyjęciem środków antydumpingowych i antysubsydyjnych. Nie ma żadnych wątpliwości – zrobimy wszystko co w naszej mocy, żeby bronić europejskich producentów i pracowników w przypadku zakłóceń funkcjonowania rynku i nieprzestrzegania ustalonych zasad” – powiedział szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker.

Zdaniem unijnej komisarz ds. handlu Cecilii Malmstroem przedsiębiorstwa europejskie czekały na nowoczesny zbiór przepisów dotyczących ochrony handlu. ”Jestem przekonana, że zapewniają one nam środki konieczne do ochrony naszego przemysłu przed nieuczciwymi praktykami handlowymi. Wierzymy w otwarty handel oparty na zasadach. Jesteśmy teraz lepiej wyposażeni, aby bronić swoich przedsiębiorstw, jeżeli inne państwa nie będą przestrzegać przepisów” – wskazała.

Nowe przepisy przewidują skrócenie z 9 do 7 miesięcy okresu dochodzenia dotyczącego wprowadzenia tymczasowych ceł. Przedsiębiorstwa będą korzystać z systemu wczesnego ostrzegania, który będzie informował je o nałożeniu ceł tymczasowych, co pozwoli im dostosować się do nowej sytuacji.

Komisja będzie udzielać pomocy małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP) za pośrednictwem wyspecjalizowanego „punktu informacyjnego dla MŚP”, ułatwiając im wzięcie udziału w postępowaniach dotyczących ochrony handlu.

Ponadto w niektórych przypadkach UE będzie mogła nakładać wyższe cła. Będzie to miało zastosowanie we wszystkich postępowaniach antysubsydyjnych, jak również w postępowaniach antydumpingowych dotyczących przywozu produktów dostarczanych po zaniżonych stawkach.

W ramach dochodzeń Komisja weźmie pod uwagę również koszty przestrzegania przepisów socjalnych i środowiskowych prawa unijnego w procesie kalkulacji poziomów ceł, które zostaną nałożone na podstawie poniesionych przez przedsiębiorstwa strat gospodarczych.

Ponadto Komisja nie będzie akceptowała zobowiązań cenowych od krajów, które nie przestrzegają podstawowych norm Międzynarodowej Organizacji Pracy i porozumień dotyczących środowiska. Związki zawodowe po raz pierwszy będą mogły uczestniczyć w dochodzeniach w sprawie ochrony handlu.

Komisja zaproponowała reformę unijnych instrumentów ochrony handlu już w 2013 r. W grudniu 2016 r. uzyskano kompromis krajów członkowskich w Radzie UE. Po osiągnięciu porozumienia politycznego między instytucjami UE w grudniu 2017 r. Rada UE zatwierdziła kompromis w kwietniu 2018 r.