W najbliższym czasie prezes Urzędu Regulacji Energetyki Mariusz Swora nie planuje uwolnienia cen energii dla gospodarstw domowych - poinformowało na swojej stronie internetowej URE.

"W ocenie URE uwolnienie cen skutkowałoby istotnym ich wzrostem, a nie przekładałoby się na korzyści dla konsumentów" - napisano.

W środę dziennik "Parkiet" zasugerował, że, prezes URE "może zgodzić się na częściowe uwolnienie cen prądu dla gospodarstw domowych". W opinii prezesa URE, autor artykułu przedstawiając pomysł wprowadzenia tzw. taryf socjalnych "błędnie utożsamia taki proces z uwolnieniem cen".

Zdaniem prezesa URE, sytuacja na rynku energii elektrycznej, "na którym dominującą pozycję mają skonsolidowane pionowo grupy energetyczne, nie ma skutecznej konkurencji, a transakcje dokonywane są w sposób mało transparentny, nie upoważnia prezesa URE do uwolnienia cen energii elektrycznej dla gospodarstw domowych".

Jak podano, handel energią odbywa się na podstawie kontraktów bilateralnych, na giełdzie energii obrót sięga od około 1 do 3 proc. energii.