Chodzi o wsparcie z unijnego Funduszu Spójności w wysokości 251,5 mln euro oraz o pomoc państwa dla lotnisk w Warszawie, Gdańsku, Wrocławiu, Poznaniu, Szczecinie, Rzeszowie, Krakowie i Katowicach.

KE nie zna wysokości wsparcia, jakiego w ramach planu są gotowe udzielić: rząd z budżetu centralnego albo władze lokalne, które mają udziały w lotniskach, z budżetów wojewódzkich lub miejskich.

Plan przewiduje natomiast, że wszystkie lotniska regionalne mogą dostać subwencje (czyli liczone łącznie pieniądze unijne i pomoc państwa) do maksymalnie 75 proc. kosztów inwestycji. Lotnisko w Warszawie może dostać wsparcie w wysokości do 30 proc. Resztę inwestorzy muszą znaleźć sami - ze środków własnych, kredytów, obligacji itd.