"Celem nowego prawa zamówień publicznych, którego założenia zaczynamy dzisiaj konsultować, jest przede wszystkim ułatwienie procedur w taki sposób, aby więcej zamawiających pojawiło się w puli zamówień" - wskazała szefowa MPiT.

Dodała, że ubiegłoroczne statystyki pokazują, że na jedno postępowanie przypadało 2,3 oferenta. "To znaczy, że bardzo mało firm staje do przetargów publicznych" - zaznaczyła.

Powodem tego, jak powiedziała, jest obawa przed obecnie obowiązującymi procedurami, które są dla oferentów "za trudne i niezrozumiałe".

"Chcielibyśmy również sprofesjonalizować zamawiających tak, aby byli otwarci na zamówienia bardziej proinnowacyjne, bardziej przyjazne dla środowiska" - wskazała.

Emilewicz dodała, że w 2017 r. zaledwie 344 zamawiających (ok. 0,5 proc. wszystkich zamawiających) udzieliło zamówień o charakterze środowiskowym lub innowacyjnym.

"Jeśli chcemy, żeby polska gospodarka była innowacyjna, to wiemy, że ten niemal ćwierćmiliardowy rynek musi być również proinnowacyjny" - powiedziała.

Według szefowej MPiT zamówienia publiczne generują ok. 8 proc. polskiego PKB. "Taką statystykę mamy za ubiegły rok. Chcielibyśmy zatem, aby w większych obszarach pojawiały się grupy zakupowe" - zaznaczyła.

Jak wskazała Emilewicz ważne jest też to, by za sprawą zmiany przepisów do przetargów stawało więcej firm z sektora MŚP. "Chcielibyśmy, i taka jest nasza propozycja, którą poddajemy pod dyskusję, zawarować pewną część przetargów, zamówień publicznych, wyłącznie dla małych i średnich przedsiębiorców" - powiedziała.

Minister przedsiębiorczości i technologii przypomniała, że amerykański Pentagon 40 proc. swoich zamówień realizuje we współpracy z małymi i średnimi przedsiębiorstwami. "40 proc. pewnie nie osiągniemy, ale chcielibyśmy przekroczyć 3 proc. Bo dzisiaj tylko 3 proc. zamówień publicznych realizują MŚP" - wskazała.

W środę, jak zaznaczyła Emilewicz, rozpoczęły się konsultacje założeń koncepcji nowego prawa zamówień publicznych. "Przez 30 dni będziemy je konsultować w całej Polsce. We wrześniu chcemy mieć gotowe założenia do nowej ustawy, tak, aby ustawa była napisana do końca tego roku" - powiedziała. Dodała, że resort prowadzi je w trybie partnerskim ze środowiskami, przedsiębiorcami, podmiotami zamawiającymi, środowiskiem naukowym. "Po to, aby mieć naprawdę dobre, funkcjonalne prawo zamówień publicznych" - podkreśliła.

Koncepcja nowego Prawa zamówień publicznych zakłada, jak wskazało MPiT, m.in. konsultacje z rynkiem przed ogłoszeniem zamówienia (dialog, jak zaznaczono, "sprzyja m.in. uzyskaniu rozwiązań najnowocześniejszych i najbardziej odpowiadających potrzebom zamawiającego"); elektronizację i uproszczenie procedur (prosta procedura poniżej progów unijnych, czytelna regulacja i ograniczenie wyłączeń, uporządkowanie przesłanek wykluczenia i przepisów dotyczących podwykonawstwa).

Ponadto pakiet działań, który ma zwiększyć udział MŚP w zamówieniach (w tym: częściowe płatności i zaliczki); ujednolicenie orzecznictwa, a co za tym idzie wykładni i interpretacji prawa; jeden sąd w Polsce właściwy ws. zamówień; zmiany w kontrolach ("skuteczność zamiast oszczędności, wyraźne granice kompetencji organów, uporządkowanie kontroli"); identyfikacja zamówień strategicznych, które będą bazą dla rocznych planów postępowań; wzmocnienie roli Prezesa UZP - ma on być realnym partnerem i wsparciem merytorycznym dla zamawiających; wprowadzenie polityki zakupowej państwa - podał resort.