Komisja Europejska zaproponowała w środę zamknięcie procedury nadmiernego deficytu wobec Francji. Gdy zgodzi się na to Rada UE, jedynie Hiszpania pozostanie w tym dyscyplinującym mechanizmie.

"Zmniejszanie deficytu jest jasne. W zeszłym roku wynosił on 2,7 proc. (PKB), a w bieżącym i przyszłym roku będzie to jeszcze mniej. Dla Francji to koniec dziewięciu długich lat tej procedury" - powiedział na konferencji prasowej w Brukseli unijny komisarz ds. gospodarczych i finansowych Pierre Moscovici.

Zgodnie z prawem UE państwa członkowskie mają obowiązek wykazać się zdrowymi finansami publicznymi i spełnić dwa kryteria: deficyt budżetowy nie może przekraczać 3 proc. PKB, natomiast dług publiczny nie może być większy niż 60 proc. PKB.