Wśród mieszkańców gminy Bobowa dominują ludzie młodzi i bardzo młodzi. To przeciwieństwo tendencji, które panują w gminach miejsko-wiejskich. Jak to się dzieje, że młodzi ludzie chcą tu mieszkać?

Myślę, że to dlatego, że gmina jest przyjazna dla mieszkańców. Stworzyliśmy dobrą infrastrukturę – wodociągi, kanalizację, drogi, chodniki. Mamy przyjęty plan zagospodarowania przestrzennego, a w sytuacji, gdy mieszkaniec zgłasza potrzebę zmiany punktowej planu, tj. przekształcenia działki rolnej w budowlaną, zajmujemy się tym niezwłocznie na najbliższej sesji. Zależy nam, żeby mieszkańcy budowali tu swoje domy, zakładali rodziny. Staramy się też tworzyć dobry klimat dla przedsiębiorczości. W gminie mamy najniższe podatki na poziomie minimalnym ustanowionym przez Ministerstwo Finansów. Do tego nasza gmina położona jest przy dwóch drogach wojewódzkich, które łączą się z drogą krajową, jest też blisko do granicy ze Słowacją i do autostrady. Te wszystkie czynniki powodują, że nasza gmina jest atrakcyjnym miejscem do zamieszkania. Młodzi chcą u nas zostać.

Powstaje też strefa aktywności gospodarczej w Siedliskach. To forma przewidziana dla MSP, a nie wielkich inwestorów…

O to właśnie chodzi, aby dać małym i średnim przedsiębiorcom szansę, którzy chcą rozwijać działalność, odpowiednie miejsce: dobrze skomunikowane i uzbrojone, świetnie położone przy obwodnicy. Będą tu bardzo dobre warunki dla rozwijania biznesu. Kiedy przyjmowaliśmy PZG dla tego obszaru, zrobiliśmy to tak, by branże mogły być różne. Przede wszystkim liczymy jednak na działalność produkcyjną, bo ona daje najwięcej miejsc pracy, a to ważne, bo choć dzisiaj jest dobra koniunktura, to może się ona kiedyś skończyć. Plan dopuszcza w strefie także działalność handlową, czy komunikacyjną, ale w mniejszym stopniu. Liczę, że będzie tu działać kilka lokalnych firm, a poprzez Krakowski Park Technologiczny i Ministerstwo Rozwoju Regionalnego uda się też ściągnąć inwestorów. Strefa będzie mieć 12 ha.

Na jakim etapie jest jej tworzenie?

Mamy już przyznane dofinansowanie i przygotowany projekt, za chwilę wchodzi firma, która przeprowadzi odwodnienie terenu i wybuduje drogę wewnętrzną. Będzie budowany kanał technologiczny na wszystkie niezbędne media, do tego chodniki, oświetlenie itp. Do października teren będzie gotowy.

A co po pracy?

Przykładamy wielką wagę do obszaru edukacyjno-rekreacyjnego. W każdej miejscowości działa dom kultury i zostały wybudowane boiska sportowe z placami zabaw, zmodernizowaliśmy szkoły. Udało się również nieodpłatnie pozyskać 4,5 ha od Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa pod kompleks rekreacyjno-sportowy. Powstaną tu park przyrodniczy z funkcją edukacyjną, ścieżki rowerowe i piesze, a także otwarte kąpielisko dla dorosłych i dzieci, skatepark, muszla koncertowa, do tego cała infrastruktura. Na niektóre elementy już mamy dofinansowanie, w przypadku innych oczekujemy na decyzję.

PARTNER

źródło: Materiały Prasowe