Rozmowa ze Sławomirem Chojnowskim, wójtem gminy Kleszczów
Sławomir Chojnowski, wójt gminy Kleszczów / Media

Gmina Kleszczów, położona na południu regionu łódzkiego, jest jednym z tych miejsc w Polsce, które konsekwentnie rozbudowuje swój potencjał gospodarczy i notuje systematyczny wzrost liczby mieszkańców. Z czego wynika większy niż w innych ośrodkach potencjał rozwojowy gminy?
Przede wszystkim ze stabilnych i dość wysokich dochodów budżetu gminy. Biorą się one głównie z funkcjonującego na naszym terenie, największego w Polsce kompleksu górniczo-energetycznego. Wiele osób nie ma świadomości, że odkrywkowa Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów i Elektrownia Bełchatów to zakłady, które działają właśnie w gminie Kleszczów. Wywarły ogromny wpływ na kierunek rozwoju gospodarczego nie tylko naszej gminy, ale też całego powiatu bełchatowskiego.

Czy branża górnicza i energetyka nadal są u Państwa dominujące?

Od kilkunastu lat samorząd gminy konsekwentnie tworzy nowe tereny przemysłowe, do których przyciąga przedstawicieli wielu nowych branż. Zakłady produkcyjne w Kleszczowskich Strefach Przemysłowych odgrywają coraz ważniejszą rolę w gospodarce gminy oraz regionu. Jest wśród nich szeroko reprezentowany kapitał zagraniczny. W gminie Kleszczów obok firm polskich działają teraz inwestorzy m.in. z Niemiec, Austrii, Francji, Szwajcarii, Holandii, Portugalii, Włoch, Finlandii i Hiszpanii. Nie tylko wpływają na różnorodność lokalnego rynku, lecz także dają nowe miejsca pracy.

Skąd wynikła potrzeba utworzenia Kleszczowskich Stref Przemysłowych?
Od wielu lat mamy świadomość, że zasoby węgla brunatnego na naszym terenie kiedyś się wyczerpią, a z czasem przestanie też działać Elektrownia Bełchatów. Zadbanie o miejsca pracy, które zastąpią te istniejące dziś w górnictwie i energetyce, to obowiązek odpowiedzialnego samorządu. Z myślą o kolejnych inwestorach gmina przygotowała tereny inwestycyjne o powierzchni około
350 ha. Te grunty są uzbrojone w kompletną infrastrukturę techniczną, mają uregulowany stan prawny. Działki pod inwestycje przedsiębiorcy mogą nabywać bez przetargu od Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów.


Media


Wynika z tego, że priorytetem Państwa działań jest rozwój gospodarczy.
Nie tylko i nie przede wszystkim. Postawiliśmy na zrównoważony rozwój i nie zapominamy o zapewnieniu możliwie najlepszej jakości życia naszym mieszkańcom – zarówno tym obecnym, jak i przyszłym, bo gmina notuje systematyczny, sięgający 2,5 proc. rocznie wzrost liczby mieszkańców. Na naszym tere-nie osiedlają się młode rodziny. To cieszy, bo potwierdza, że gmina Kleszczów jest atrakcyjnym miejscem, z którym można wiązać przyszłość swoją i swoich dzieci.

W jaki sposób realizujecie założenia zrównoważonego rozwoju gminy?

Obok kompletnej infrastruktury technicznej, która zapewnia mieszkańcom dostęp do wszystkich mediów, na naszym terenie są realizowane nowoczesne, ciekawie zaprojektowane inwestycje mieszkaniowe (zarówno indywidualne, spółdzielcze, jak i komunalne). Rozbudowujemy i rozwijamy placówki edukacyjne, stawiając na wysoką jakość kształcenia. Absolwenci naszego Technikum Nowoczesnych Technologii – mechatronicy, a wkrótce także automatycy – są bardzo cenieni na rynku pracy. Jednym z ważnych wyróżników naszej gminy jest zapewnianie miejsc w przedszkolach dla wszystkich dzieci w wieku przed-szkolnym, a także wysoka jakość opieki medycznej, dzięki której mieszkańcy mają ułatwiony dostęp do lekarzy wielu specjalności. W każdym z 10 sołectw gminy funkcjonują obiekty rekreacyjne i sportowe. Na jakość życia mieszkańców wpływa też wysoki poziom bezpieczeństwa publicznego.

Zrównoważony rozwój to także dbałość o stan środowiska. Przy tak dużych i specyficznych firmach jak odkrywkowa kopalnia węgla i największa w Polsce elektrownia cieplna nie jest to chyba zadanie łatwe?

Mówiąc o Kleszczowie, częściej zwraca się uwagę na wysokie wpływy z podatków, a rzadziej mówi o uciążliwościach związanych np. z występowaniem leja depresyjnego czy też pyleniem ze składowisk popiołu. Te uciążliwości są faktem, na szczęście przejściowym. Po zakończeniu wydobycia węgla poziom wód gruntowych wróci do pierwotnego stanu, a w miejscu odkrywki powstanie jezioro. Składowiska zostaną zrekultywowane i zazielenione. Już teraz musimy myśleć o tym kolejnym etapie rozwoju gminy, tworząc strategię, w której coraz poważniejsze znaczenie będzie miała turystyka i działalność w branży re-kreacyjnej. Pod takim kątem została opracowana strategia rozwoju gminy na kolejne lata, aż do 2030 r.

PARTNER