Rzekomo bezpłatne lub tańsze pakiety, brak systemu rozstrzygania sporów i zmiany warunków umowy bez uzasadnienia - to niektóre z naruszeń praw konsumentów, odnotowanych przez unijną kontrolę stron oferujących sprzedaż usług telekomunikacyjnych w sieci.

Komisja Europejska oraz krajowe organy ochrony konsumentów opublikowały w piątek wyniki ogólnounijnej kontroli 207 stron internetowych oferujących usługi telefonii stacjonarnej i mobilnej, internetowej oraz streamingu audio i wideo.

Z kontroli tej wynika, że 163 spośród nich narusza unijne przepisy dotyczące prawa ochrony konsumentów. Najczęstsze problemy dotyczą reklamowania rzekomo bezpłatnych lub tańszych pakietów stanowiących w istocie oferty wiązane, brak systemu rozstrzygania sporów oraz możliwość jednostronnej zmiany warunków umowy przez operatora bez informowania klienta i podawania uzasadnienia.

Szczegółowy raport podaje, że w 78,7 proc. przypadków na kontrolowanych stronach nie podano linku do platformy internetowego rozstrzygania sporów, na 40,6 proc. stron nie było opisu systemu rozstrzygania sporów, 31,9 proc. stron może jednostronnie zmienić warunki umowy lub cechy usługi, nie informując klienta i nie dając mu możliwości wycofania się z umowy.

Ponadto 25,7 proc. stron nie podaje jasnych lub wiarygodnych informacji dotyczących odszkodowań i zwrotów na wypadek, gdyby oferowane usługi okazały się inne od zamówionych, a 21,7 proc. nie podaje jasnych i wyczerpujących informacji na temat automatycznego odnawiania umowy.

"Konsumenci codziennie korzystają ze swoich telefonów komórkowych i abonamentów na internet i powinni móc ufać usługodawcom" - skomentowała wyniki kontroli Viera Jourova, unijna komisarz ds. konsumenckich. - Liczę na to, że nieprawdziwe i wprowadzające w błąd informacje zostaną poprawione jak najszybciej".

Na wniosek Komisji organy krajowe przyjrzą się teraz stronom internetowym, na których odnotowano nieprawidłowości i wezwą firmy prowadzące tę działalność do wprowadzenia zmian. Ponadto Komisja zaapelowała do odpowiednich organów ochrony konsumenta w państwach członkowskich, by korzystając ze swych procedur, zapewniły lepsze przestrzeganie przepisów.

Ogólnoeuropejski przegląd stron internetowych („akcja kontrolna UE”) to seria kontroli przeprowadzanych równolegle przez organy ochrony konsumentów w poszczególnych krajach. Pozwalają one ustalić, czy przepisy prawa UE w tej dziedzinie są należycie przestrzegane. Jeżeli w wyniku kontroli stwierdzone zostanie naruszenie, krajowe organy do spraw ochrony konsumentów zwracają się do danych przedsiębiorstw z wnioskiem o wprowadzenie koniecznych zmian.

Poprzednie akcje kontrolne UE obejmowały linie lotnicze, treści udostępniane w telefonii komórkowej, towary elektroniczne, zakup biletów przez internet, kredyty konsumenckie, treści cyfrowe, usługi biur podróży, gwarancje na towary elektroniczne, przestrzeganie dyrektywy w sprawie praw konsumentów oraz porównywarki internetowe w sektorze podróży.

Co roku Komisja koordynuje przegląd stron internetowych konkretnego sektora. Pomagają jej w tym organy z 30 państw (28 krajów UE oraz Norwegii i Islandii), odpowiedzialne za egzekwowanie unijnego prawa ochrony konsumentów.