Dr Maciej Kawecki przypomniał, że Ustawa o ochronie danych osobowych powstała już 1997 roku. Oczywiście w związku z RODO będą pewne zmiany, ale będzie to raczej odświeżenie zasad.

- Nie – zapewnia dr Maciej Kawecki z Ministerstwa Cyfryzacji, odpowiedzialny za wprowadzenie RODO. - To są oczywiście bardzo innowacyjne przepisy, ale absolutnie nie należy poddawać się panice – mówi w rozmowie z Martą Gadomską-Byrską.

Z wprowadzeniem RODO powiązana jest nie tylko Ustawa o ochronie danych osobowych, ale też Ustawa wdrażająca, która ma zmienić ok. 140 aktów prawnych. Czy jeśli do 25 maja ustawa wdrażająca nie wejdzie, możemy stosować RODO w pełni? Maciej Kawecki zapewnia, że przepisy wprowadzające nie są konieczne do zapewnienia skutecznego stosowania RODO. - Ustawa o ochronie danych osobowych była niezbędna – ale ona już jest – wyjaśnia Kawecki. - Przepisy wdrażające nie zawierają żadnych obowiązków po stronie przedsiębiorców ani administracji publicznej. Fakt, w pewnych obszarach liberalizują zastosowanie RODO i na to część sektorów czeka.

Kawecki przypomina, że już samo RODO zawiera w swoich przepisach sporo przesłanek ograniczających jego zastosowanie.

Z całego wywiadu wideo dowiecie się też, skąd taka duża kara zapisana w przepisach, czy sołtys musi powołać administratora danych i kto może wydać certyfikat RODO.