300 mln zł na nowatorskie projekty w branży motoryzacyjnej. Agencja wykonawcza Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego rozpoczęła nabór wniosków w II konkursie programu INNOMOTO.

- W ramach Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju kierujemy środki publiczne do perspektywicznych sektorów polskiej gospodarki. Tylko w ramach INNOMOTO na nowatorskie projekty w branży motoryzacyjnej przeznaczyliśmy już ponad 250 mln zł, a w II konkursie zwiększyliśmy alokację do 300 mln złotych. Pamiętajmy jednak, że innowacje w motoryzacji to korzyść nie tylko dla naszej gospodarki, ale także lepsza jakość życia obecnych i przyszłych pokoleń Polaków – mówi wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.

Ogłoszony we wrześniu 2016 roku przez wicepremiera Jarosława Gowina program sektorowy INNOMOTO ma na celu wspieranie tworzenia innowacyjnych rozwiązań dla branży motoryzacyjnej, a w efekcie wzrost konkurencyjności polskiego sektora motoryzacyjnego w perspektywie 2026 roku. W ramach programu, w oparciu o stworzoną w porozumieniu z przedsiębiorcami agendę badawczą, realizowane są projekty dotyczące konstruowania nowatorskich pojazdów i napędów, ale także technologii produkcji, regeneracji, odzysku i recyklingu oraz innowacyjnych części, komponenty i systemy do zastosowania w pojazdach.

- Udział w konkursie to szansa dla polskich przedsiębiorców - niezależnie od wielkości czy charakteru firmy - na zwiększenie swojej przewagi konkurencyjnej i dołączenie do grona firm wprowadzających pionierskie rozwiązania w branży motoryzacyjnej. Ubezpieczając ryzyko związane z realizacją prac badawczo-rozwojowych zwiększamy szansę na ich rynkowy sukces – podkreśla prof. Maciej Chorowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Reklama

Nabór wniosków w II konkursie INNOMOTO, którego budżet wynosi 300 mln zł, rozpoczął się 11 maja i potrwa do 10 lipca. Konkurs jest skierowany do przedsiębiorców lub konsorcjów przedsiębiorców, a projekty muszą obejmować prace rozwojowe i być realizowane poza województwem mazowieckim. Minimalna wartość projektu to milion, a maksymalna to 30 mln zł.

W ramach I konkursu INNOMOTO przedsiębiorcy złożyli 87 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania w wysokości ponad 413 mln zł. Wśród 50 projektów, które w I konkursie uzyskały dofinansowanie w wysokości ponad 250 mln zł, znajduje się 17 projektów dot. elektromobilności. Ich łączna wartość to prawie 170 mln zł, a przyznane dofinansowania przekroczyło 100 mln zł. Ponad połowę projektów realizują firmy z sektora MSP, a prawie wszystkie projekty dotyczą opracowania oraz produkcji nowego produktu bądź jego prototypu.

Reklama

Wśród już realizowanych przy wsparciu NCBR projektów znajdują się m.in.:

- skonstruowanie pojazdu modułowego o napędzie elektrycznym do transportu na obszarach miejskich i przemysłowych,

- stworzenie autonomicznego systemu ładowania autobusów elektrycznych,

- opracowanie typoszeregu innowacyjnych pojazdów dla obsługi lotnisk,

- stworzenie cyfrowego systemu zdalnego monitoringu i sterowania podzespołów pojazdów przeznaczonych do eksploatacji w platformach usług automatycznego wynajmu „car-sharing”,

- opracowanie technologii wytwarzania oraz systemu produkcji naczepy typu furgon-chłodnia do przewozu towarów w warunkach chłodniczych,

prace nad innowacyjnymi wymiennikami ciepła dostosowanymi do pojazdów elektrycznych.

Program sektorowy INNOMOTO jest jednym z 13 programów sektorowych NCBR realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (Działanie 1.2 „Sektorowe programy B+R”). Został zainicjowany przez Porozumienie na rzecz sektorowego programu badań naukowych i prac rozwojowych „INNOMOTO” w skład którego wchodzą: Przemysłowy Instytut Motoryzacji (PIMOT), Polska Izba Motoryzacji (PIM), Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM), Stowarzyszenie Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych (SDCM), Związek Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych (ZPMiAP) oraz Związek Pracodawców Motoryzacji (ZPM).

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe.