Rządowa strategia dla sektora naftowego będzie zmieniona. Ministerstwo Skarbu planuje zrezygnować z koncepcji przenoszenia rurociągów paliwowych z PERN do OLPP.
Wciąż nie wiadomo, kto będzie zawiadywał siecią rurociągów paliwowych w Polsce.
GP ustaliła, że w tym roku - wbrew wcześniejszym zapowiedziom - przekazanie rurociągów produktowych Przedsiębiorstwa Eksploatacji Rurociągów Naftowych (PERN) do Operatora Logistycznego Paliw Płynnych (OLPP) na pewno nie nastąpi. Co więcej, nie wiadomo, czy w ogóle dojdzie do przekazania aktywów między obu spółkami Skarbu Państwa. PERN nie chce oddawać rurociągów.
Koncepcja jest wciąż uzgadniana w trójkącie PERN, OLPP, MSP. Dowiedzieliśmy się, że MSP rozważa zmianę rządowej strategii. Robert Soszyński, prezes PERN, wydaje się już pewny finału.
- Zaryzykowałbym tezę, że rurociągi nie będą przenoszone - podkreśla prezes PERN.
Jego zdaniem to wcale nie oznacza to, że w ten sposób nie będą realizowane strategiczne interesy kraju.
Zgodnie z obowiązującą od lutego 2008 r. strategią rządu dla sektora naftowego, zarządzaniem nitkami produktowymi miał zająć się OLPP. Tymczasem PERN Przyjaźń angażuje się w budowę nowych linii przesyłowych dla paliw płynnych. Jak przekonuje Przemysław Wipler, były dyrektor Departamentu Nośników Energii Ministerstwa Gospodarki, to sprzeczne z obowiązującą polityką dla tego sektora.
- PERN powinien oddać rurociągi produktowe OLPP i skupić się na logistyce surowcowej - zaznacza Przemysław Wipler.
Jednak prezes Soszyński twierdzi, że wszystko zależy od właściwej interpretacji tej strategii, a ta, jego zdaniem, nie wskazuje dokładnie, kto jest realizatorem konkretnego projektu, wyznacza bowiem jedynie ogólne założenia. Według niego koncepcja przekazywania rurociągów finalnych do OLPP jest niecelowa.
- Nawet jeśli przed laty taki pomysł mógł wydawać się sensowny, to z punktu widzenia 2009 roku wiele rzeczy wygląda zupełnie inaczej - wyjaśnia Robert Soszyński.
W resorcie skarbu już od pewnego czasu mówiono, że zapisy strategii wybiegają przed szereg, gdyż unijne regulacje w tym zakresie dopiero zmierzają w kierunku rozdzielenia zarządzania rurociągami naftowymi i produktowymi.
600 km długość rurociągów paliwowych PERN
300 mln zł minimalna wartość rurociągów paliwowych PERN