Społeczna ocena banków w ciągu minionego roku uległa znaczącej poprawie, a zaufanie wobec banków pozostaje na stabilnym poziomie - wynika z badania opinii publicznej "Reputacja sektora bankowego", przedstawionego podczas wtorkowej konferencji Związku Banków Polskich.

Z przeprowadzonego na przełomie marca i kwietnia br. badania wynika, że ocena reputacji banków wyniosła w tym pomiarze 44 punkty (miarą był tzw. Indeks TRI*M), o 6 punktów więcej, niż rok wcześniej.

Jak podkreślał prezes ZBP Krzysztof Pietraszkiewicz, to znacznie więcej niż 21 punktów w wyjściowym badaniu, przeprowadzonym w 2012 roku.

"Społeczna ocena banków jest korzystniejsza niż w minionym roku i jest to trwały trend" - komentował Marcin Idzik z firmy Kantar TNS, która przeprowadziła badanie.

Poprawa reputacji wynika przede wszystkim z tego, że "w ubiegłym roku odnotowano wyraźną poprawę w sferze jakości obsługi klienta i zadowolenia z codziennego korzystania z usług bankowych" - informuje komunikat z badań.

Ponadto odnotowano spadek negatywnych incydentów w relacji bank-klient. "Odsetek osób, które słyszało o negatywnych sytuacjach z udziałem banków zmniejszył się z 42 proc. w 2017 r. do 34 proc. w 2018 r. Jednocześnie, z 29 proc. do 23 proc. spadł odsetek klientów, którzy w minionym roku mieli osobiste negatywne doświadczenia w relacji z bankiem" - informuje komunikat z badań.

Jak mówił Krzysztof Pietraszkiewicz, wpływ na opinie o bankach mogły mieć działania edukacyjne sektora bankowego, które przyczyniły się do lepszego zrozumienia tematyki bankowej w społeczeństwie. Znaczenie mogło mieć także np. zaangażowanie w działania na rzecz osób niepełnosprawnych - dodał prezes ZBP.

Z badania wynika również, że wskaźnik zaufania do banków utrzymał się na dotychczasowym poziomie - 63 proc. Polaków (wzrost o 1 pkt proc.) deklaruje zaufanie do banków działających w Polsce, natomiast 26 proc. respondentów jest nieufnych wobec banków.

"Banki działające w Polsce, ex aequo z Narodowym Bankiem Polskim cieszą się jednak najwyższym poziomem społecznego zaufania wśród podmiotów rynku finansowego, a najbardziej istotnym czynnikiem wpływającym na subiektywną poprawę oceny zaufania wśród respondentów było postrzegane bezpieczeństwo oraz dbałość o klienta i fachowość obsługi" - głosi komunikat z badań.

"Wśród samych klientów, zaufanie do swojego podstawowego, głównego banku deklaruje 84 proc. respondentów i wskaźnik ten również pozostał na niezmienionym poziomie w stosunku do ubiegłego roku. 4 na 5 klientów darzy zaufaniem pracownika banku, z którym ma najczęściej styczność, a 75 proc. jest przekonanych o bezpieczeństwie zdeponowanych w banku pieniędzy. 77 proc. klientów – o 5 punktów procentowych więcej niż w roku ubiegłym ma zaufanie do płatności kartami, jednak w przypadku płatności zbliżeniowych odsetek ten maleje do 61 proc. Blisko 7 na 10 badanych uważa, że ich dane osobowe, w których posiadaniu jest bank, są bezpieczne i wykorzystywane zgodnie przeznaczeniem" - informuje komunikat.

Badanie wykazało też, że trzecie miejsce pod względem zaufania, po bankach i NBP, ma Bankowy Fundusz Gwarancyjny (49 proc. badanych ufa, 27 proc. nie ufa), a czwarte Komisja Nadzoru Finansowego (44 proc. ufa, 31 proc. nie ufa).

Najmniejszym zaufaniem cieszą się OFE (24 proc. ufa, 55 proc. nie ufa), SKOK-i (20 proc. ufa, 59 proc. nie ufa) i firmy pożyczkowe (14 proc. im ufa, 73 proc. nie ufa).