Za osoby zamożne należy uważać te, których miesięczne zarobki wynoszą 10-19 tys. zł netto, wynika z badania Deutsche Banku.

"Warto zauważyć, że dochody przekładają się na wartość majątku gospodarstw domowych. W Polsce majątek netto jest nierównomiernie rozłożony w populacji gospodarstw domowych, a jego silną koncentrację obserwujemy w zbiorowości gospodarstw najbardziej majętnych. 10% tych najbardziej zasobnych posiada około 41% całkowitego majątku netto gospodarstw domowych, podczas gdy majątek 20% najmniej zasobnych to jedynie niewielka część (1%) majątku wszystkich gospodarstw domowych. To tłumaczy zróżnicowane podejście do poziomów stanowiących o wyobrażeniu zamożności, szczególnie że nasi badani to także osoby o ponadprzeciętnych dochodach" - powiedziała ekspert banku ze Szkoły Głównej Handlowej Małgorzata Bombol, cytowana w komunikacie.

W ocenie 39% respondentów, zamożny to ten, którego konto zasila co miesiąc kwota od 10 do 19 tys. zł netto. Co ciekawe, co czwarty jest zdania, że aby uchodzić za dobrze sytuowanego, wystarczy miesięczny dochód w wysokości od 5 do 10 tys. zł na rękę, wynika z badania Deutsche Bank.

"W opinii znacznej części społeczeństwa osoba zamożna powinna zarabiać co najmniej trzy do pięciu razy więcej niż średnia krajowa. Te kwoty z biegiem czasu z pewnością będą się zwiększać, szczególnie teraz, kiedy presja płacowa jest coraz bardziej odczuwalna w wielu firmach. Równocześnie badanie pokazało, że wciąż jeszcze jesteśmy społeczeństwem na dorobku" - powiedziała dyrektor bankowości detalicznej i inwestycyjnej Monika Szlosek, również cytowana w komunikacie.

Zdaniem 41% osób o dochodach przekraczających 7 tys. zł netto miesięcznie, zarobki zamożnego mieszczą się w granicach 10 a 19 tys. zł.

"Widać wyraźnie, że im wyższy dochód, tym większa skłonność do przesuwania w górę granicy, od której postrzegamy zamożność. Osoby o ponadprzeciętnych zarobkach częściej podawały wyższy przedział kwot. Prawie co czwarty wskazywał na kwoty między 20 a 49 tys. zł, podczas gdy wśród ogółu takich odpowiedzi udzieliło blisko 15%" - dodała Szlosek.

Osoby zamożne, mając możliwość odkładania większych nadwyżek finansowych, chętniej budują kapitał na przyszłość. Jak pokazują dane NBP, swój majątek netto Polacy lokują głównie na depozytach bankowych. Zgromadzili na nich 738 mld zł. Kwota, jaką przeznaczyli na produkty inwestycyjne, wyniosła 528 mld zł, podsumowano.