Sejmowa komisja gospodarki pozytywnie zaopiniowała w czwartek projekt nowelizacji ustawy o systemie oceny zgodności. Jego celem jest m.in. dostosowanie do unijnego prawa w sferze kar administracyjnych, np. dla podmiotów wprowadzających do obrotu urządzenia spalające paliwa gazowe.

Komisja gospodarki opowiedziała się w czwartek za przyjęciem rządowego projektu z drobnymi poprawkami o charakterze redakcyjnym.

"Ustawa została zaopiniowana pozytywnie, w formie przyjętej przez rząd" - powiedział PAP przewodniczący komisji Jerzy Meysztowicz (N). Według niego poprawki miały charakter "redakcyjny i doprecyzowujący". Dodał, że komisja nie zgodziła się na przedłużenie vacatio legis noweli z 7 do 30 dni.

Ustawa o systemie oceny zgodności i ustawa o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku są nowelizowane ze względu na "konieczność przystosowania przepisów naszego prawa do regulacji prawa Unii Europejskiej" - tłumaczył w środę wiceminister przedsiębiorczości i technologii Marcin Ociepa.

Reklama

"Państwa członkowskie UE mają obowiązek ustanowić i notyfikować w Komisji Europejskiej – do 21 marca 2018 r., a następnie stosować od 21 kwietnia 2018 r. – przepisy dotyczące sankcji za naruszanie przez podmioty gospodarcze rozporządzeń europejskich w sprawach: urządzeń kolei linowych przeznaczonych do przewozu osób, środków ochrony indywidulanej, urządzeń spalających paliwa gazowe" - wyjaśnił.

Reklama

Dodał, że rozporządzenia te zastąpią obowiązujące dyrektywy, a wyroby, których dotyczą, zostaną włączone do ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, mającej zastosowanie do wyrobów regulowanych prawem unijnym – zgodnym z Nowymi Ramami Prawnymi (NLF). "Oznacza to wyłączenie tych wyrobów z ustawy o systemie oceny zgodności" - mówił Ociepa.

W myśl projektu, do wyrobów wskazanych w rozporządzeniach europejskich (chodzi o koleje linowe, środki ochrony indywidulanej, urządzenia spalające paliwa gazowe), zostanie zastosowany system administracyjnych kar pieniężnych za naruszenia przepisów związanych z ich wprowadzaniem do obrotu.

Podczas dyskusji Krystyna Skowrońska (PO) odniosła się do kwestii urządzeń spalających paliwa gazowe. "Chcę usłyszeć od pana ministra, kiedy resort przedstawi przepisy związane z normami w zakresie węgla, normami w zakresie urządzeń do spalania węgla, normami dotyczącymi urządzeń spalających gaz, normami związanymi z gazem? To jest priorytet" - podkreśliła. I zapytała, jaki będzie zakres tych norm "poza implementacją przepisu europejskiego i przekalkowaniem go", co oznacza, że przedsiębiorcę, obywatela czeka z tego tytułu kara.

W odpowiedzi wiceszef MPiT powiedział: "To są dodatkowe postulaty pani poseł (...), ale w sensie merytorycznym w tej ustawie tego nie brakuje". "Jeśli mówimy o pewnym normach, to za nie odpowiadają organizacje normalizacyjne" - zaznaczył. I dodał, że tam, "gdzie trzeba", projekty będą przygotowywane. "Nie podzielam takiego stanowiska, że wszędzie musi być regulacja ustawowa" - mówił.

Do dyskusji włączył się Wojciech Zubowski (PiS), który powiedział, że "lada dzień" trafi do komisji energii i Skarbu Państwa ustawa o normach i jakościach paliw. "Tematy, o których pani poseł wspomniała, będą dyskutowane" - wyjaśnił i zaznaczył, że "jest to już po obradach w KPRM". "Zakładam, że jest to kwestia najbliższych dni, kiedy faktycznie nad tą ustawą będziemy pracować" - wskazał.