Wczoraj rozpoczęło się największe biznesowe wydarzenie wnętrzarskie w Europie Środkowo-Wschodniej. Blok targów Meble Polska, Home Decor i arena DESIGN zajmuje 11 pawilonów na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Na prawie 70 tys. mkw. zaprezentuje się więcej niż 1,3 tys. marek. Ekspozycję odwiedzi 25 tys. profesjonalnych zwiedzających z ponad 50 krajów. Ważną częścią imprezy jest wystawa „?WE loveOriginal”, na którą zapraszają obchodzący w tym roku 100-lecie Urząd Patentowy RP, Stowarzyszenie loveOriginal! oraz Międzynarodowe Targi Poznańskie.

Wystawa dotycząca praw autorskich, w dodatku pod patronatem tak bardzo różnych instytucji, organizowana jest w Polsce po raz pierwszy. Jej celem jest zaprezentowanie ikon designu oraz podkreślenie ich autorskiej tożsamości. Organizatorzy chcą przekonać odbiorców, że każdy przedmiot ma twarz – twarz swojego autora. I że twórca zachowuje do swego dzieła prawa autorskie. Mają one dwojaki charakter: osobisty i majątkowy.

Autorskie prawa osobiste dotyczą przede wszystkim powiązania twórcy z jego dziełem. Prawo to nigdy nie wygasa, jest – co do zasady – niezbywalne. Autor nie może się go zrzec, sprzedać, podarować ani w jakikolwiek sposób przenieść na inną osobę. W ramach osobistych praw autorskich twórca ma prawo oczekiwać, że jego dzieło pozostanie zachowane w niezmienionej treści i formie, nikt nie będzie wprowadzał do niego zmian. Jednak autor może ukryć swoją tożsamość. W ramach ochrony dóbr osobistych może pokazać światu swój utwór pod pseudonimem lub wręcz anonimowo.

fot. mat. prasowe

fot. mat. prasowe

źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Autorskie prawa majątkowe to prawo do czerpania korzyści z posiadania i rozpowszechniania utworu. Te prawa można kupić na mocy umowy z autorem. Zachowa on nadal prawo do oznaczenia swego dzieła własnym nazwiskiem, ale korzyści materialne z rozpowszechniania utworu czerpać będzie już posiadacz praw majątkowych. Prawa autorskie należą do szerszego zbioru praw własności intelektualnej – wraz z prawami patentowymi i prawami do znaków towarowych (w ramach prawa własności przemysłowej). O tym, czy doszło do złamania praw autorskich lub praw własności intelektualnej decyduje ich właściciel, a w razie sporu – sąd. Naruszenie praw autorskich traktowane jest jak kradzież.

Prawo prawem, ale istnienie w świecie podróbek i imitacji jest nam wszystkim znane, czasem odczuwamy to dotkliwie na własnej skórze. Dlatego organizatorzy targów uznali, że w świecie, w którym pełno jest produktów inspirowanych oryginałem, należy wesprzeć inicjatywę środowiska zmierzającą do utworzenia stowarzyszenia, którego rolą jest edukowanie i popularyzowanie wiedzy o produktach – będących często klasykami współczesnego wzornictwa i ich twórcach. Stowarzyszenie loveOriginal oraz Międzynarodowe Targi Poznańskie chcą w ten sposób skupić się na budowaniu świadomości drogi projektowej i produkcyjnej (czyli od pomysłu do produktu). Zadaniem Stowarzyszenia loveOriginal są działania edukacyjne uświadamiające skutki, jakie powoduje kopiowanie pracy intelektualnej twórców, doradztwo dla młodych projektantów w kwestii ochrony praw autorskich oraz promowanie oryginałów poprzez stworzenie znaku jakości Stowarzyszenia loveOriginal! Celem jest też poszerzanie wiedzy na temat promowania młodych twórców zarówno w dziedzinie designu, architektury wnętrz, jak również mody.

źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Marzeniem organizatorów przedsięwzięcia jest świat bez podróbek. Stąd pomysł ustawienia symbolicznego kontenera na śmieci oraz akcja „Z falsyfikatem na złom”.

Każdy z nas może przyłączyć się do akcji i nie kupować podrabianych produktów. Łatwiej stosować się do tych zasad robiąc zakupy w Realu, ale i w internecie też jest to możliwe. Trzeba jednak poświęcić nieco czasu na sprawdzenie wiarygodności sprzedawcy. Bo niefrasobliwe zakupy w sieci, zwłaszcza w zagranicznych sklepach, bywają ryzykowne. Podrabiane kosmetyki, lekarstwa, odzież czy zabawki mogą przecież zawierać szkodliwe składniki. Jako podróbki mogą zostać zatrzymane przez celników na granicy, trudno jest wyegzekwować prawo do zwrotu czy reklamować ewentualne wady. Nie znaczy to, że przez internet kupować nie należy, można jednak ograniczyć ryzyko ustalając tożsamość sprzedawcy: nazwę firmy, adres, dane kontaktowe. W dalszej kolejności należy sprawdzić, czy firma ma znak zaufania. Znaki te przyznają w poszczególnych krajach stowarzyszenia i instytucje. Są zatem bardzo różnorodne. Aby upewnić się, że znak na witrynie jest autentyczny, dobrze jest zajrzeć na stronę internetową instytucji przyznającej certyfikat. Warto wreszcie na oficjalnym portalu firmy dysponującej daną marką sprawdzić detaliczne ceny produktów. Jeśli oferowana nam w sklepie internetowym jest znacząco niższa, to należy podejrzewać, że produkt jest fałszywy (albo np. kradziony).

Nasze prawo zakazuje sprzedaży podróbek. Odpowiedzialność za wprowadzanie takich towarów do obrotu ponosi sprzedawca. Jeżeli zostanie uznany za winnego, grozi mu kara grzywny, ograniczenia wolności a nawet pozbawienia wolności do lat dwóch. Jeśli jednak sprzedaż podróbek jest dla niego stałym źródłem dochodu, kara może sięgnąć nawet lat pięciu.

Nasze prawo nie zabrania na razie posiadania czy korzystania z podrobionych towarów. Zwłaszcza jeśli chodzi o osobę prywatną, konsumenta, który kupił rzecz być może nieświadomie i bez złej woli. Ale w krajach starej Unii może być inaczej – tam ściga się kradzież marki konsekwentnie i bez pardonu. W skrajnych przypadkach możemy stracić buty, torbę, kurtkę (czy jakiekolwiek inne przedmioty), jeśli stosowne służby dowiodą, że zostały one wyprodukowane pod fałszywą marką.

100 lat w służbie innowacyjności

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej jest centralnym organem rządowej administracji. Powstał 28 grudnia 1918 r., ledwie półtora miesiąca po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. To świadczy o jego znaczeniu. Zajmuje się przyjmowaniem i badaniem zgłoszeń dotyczących wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych oraz topografii układów scalonych, których twórcy wnioskują o objęcie ich własności ochroną. Udziela patentów i praw ochronnych, rozstrzyga spory i prowadzi stosowne rejestry.

OPINIA

Chcemy edukować

Prawa autorskie są niezbywalne, trwale związane z twórcą, a ich ochrona jest bezterminowa. W świecie, w którym pełno jest produktów inspirowanych oryginałem, uznaliśmy, że będąc organizatorem wydarzenia Arena DESIGN wesprzemy inicjatywę środowiska zmierzającą do utworzenia stowarzyszenia, którego rolą jest edukowanie i popularyzowanie wiedzy o produktach – będących często klasykami współczesnego wzornictwa i ich twórcach.

OPINIA

Ochrona ważna dla gospodarki

Chcemy postawić nie na walkę z kopiami, bo wydaje nam się to niemożliwe, ale na uświadamianie, że nawet jeśli coś jest ładne i tańsze, to mamy do czynienia z kradzieżą czyjegoś pomysłu. W tej chwili rośnie wiele małych firm, które chcą postawić na dobry design i dla nich jest bardzo ważne, aby ich oryginalne produkty miały właściwą ochronę, co też w wielu aspektach stymuluje rozwój gospodarczy kraju.

PARTNERZY