Od 15 lat Fundacja Oriflame skupiała się na pomaganiu dzieciom. Teraz rozszerzyła krąg swych zainteresowań o kobiety. Dlaczego to takie ważne?

Niesienie pomocy kobietom potrzebującym to piękne dopełnienie misji marki Oriflame, której celem jest spełnianie marzeń każdej kobiety. Pragniemy sprawić, by panie uwierzyły w siebie, w swoje możliwości i by nie bały się podejmować ryzyka. Uważam, że kobiety mają w sobie niezwykłą moc do pokonywania trudności i radzenia sobie nawet w tych najtrudniejszych sytuacjach życiowych. Program, który uruchamiamy, to program trudny, skierowany do specyficznego środowiska, jednak dysponujemy takimi narzędziami, które są w stanie realnie odmienić ludzki los. Będę szczęśliwa i dumna, jeśli pomożemy choć kilku paniom pokonać słabości i wywalczyć swoją lepszą przyszłość. Każda kobieta zasługuje na sukces, czasami potrzebuje tylko dobrego przewodnika.

Pani odniosła sukces, kieruje pani ogromną marką kosmetyczną. Ale nie zawsze tak było, do sukcesu wiedzie długa droga. Kto był na niej pani przewodnikiem?

Miałam ogromne szczęście urodzić się w rodzinie, w której były bardzo silne kobiety. Moja prababcia była osobą niezwykle niezależną i stanowczą jak na swoje czasy. Zarządzała majątkiem rodzinnym, ponieważ mój pradziad zmarł wcześnie, zostawiając ją samą z dziećmi. Moja babcia brała udział w Powstaniu Warszawskim, a potem w trudnych powojennych czasach ukończyła studia, była bardzo wykształconą osobą, farmaceutką, pracowała zawodowo. Moja mama była prawniczką, pracowała na Uniwersytecie Warszawskim. Była bardzo oczytana, uwielbiała podróże. Wszystkie te panie znałam osobiście i czerpałam od nich energię. Miałam bardzo silny wzorzec w domu – kobiet silnych, mądrych, wspaniałych, pewnych siebie.

Firma Oriflame przeprowadziła w ubiegłym roku badanie pod hasłem „Stworzona do sukcesu”. Przepytano 1 tys. osób, z których 97 proc. stanowiły kobiety w wieku 30–59 lat pochodzące z różnych środowisk: ze wsi, małych i dużych miast, wszystkie czynne zawodowo z wykształceniem średnim lub wyższym. Wyniki pokazały m.in., że aż 64 proc. ankietowanych pań potrzebuje wsparcia rodziny. Czy bez tego kobieta skazana jest na porażkę?

Nie. Bliskie osoby mają na nas duży wpływ, ale bywa on zarówno konstruktywny, jak i destrukcyjny. Jeśli nie mamy wsparcia, musimy znaleźć siłę w sobie. Przede wszystkim trzeba obudzić w sobie pasję i poruszyć pokłady bardzo pozytywnej energii. A jeżeli pasję już się w sobie odkryje, to należy być jej wiernym. Nie trzeba się skupiać na tym, że otoczenie mówi: nie podołasz, to nie dla ciebie... To nieprawda. Warto być otwartym, dać sobie szansę i uwierzyć we własne możliwości bez oglądania się na kogokolwiek. Trzeba podążać za swoją pasją, realizować ją. I bezustannie się uczyć, rozwijać, poszerzać wiedzę i horyzonty. Bez tego można zmarnować nawet największe uzdolnienia. Ważne są też konsekwencja i determinacja, a pozytywne efekty przyjdą prędzej czy później. Jeśli się robi to, co się lubi, praca staje się przyjemnością.

Niestety tylko 7 proc. ankietowanych kobiet uznało, że osobą, która może im pomóc, jest ich własny szef. W jaki sposób zarządzana przez panią firma wspiera panie w ich karierze?

Oriflame ma wspaniały model wspomagania kobiet w ich karierze: pozwala na pracę przez wybrane dni czy godziny w ciągu dnia. Można zatem dostosować czas pracy do własnych możliwości, można realizować się w macierzyństwie, nie trzeba zmieniać miejsca zamieszkania, nie trzeba rezygnować z opiekowania się rodzicami czy pełnienia społecznych funkcji, a jednocześnie można się też spełniać zawodowo. Jesteśmy przekonani, że każda kobieta może osiągnąć sukces. Aby w tym pomóc, stworzyliśmy specjalny program „Stworzona do sukcesu” przeznaczony dla konsultantek marki. To seria szkoleń wspierających panie na różne sposoby – motywujące, edukujące, wreszcie pomoc w założeniu własnej firmy, zarządzaniu nią, kierowaniu ludźmi. Na naszej stronie internetowej publikujemy też stosowne poradniki.

I rzeczywiście kobiety biorą własny los w swoje ręce?

Tak, ale nie od razu z powodzeniem. Kobiety mają ogromną wewnętrzną moc, ale często są zbyt skromne, nie doceniają własnej wartości, własnej pracy, własnej roli. Ze wspomnianego badania wynika – i jest to bardzo smutne – że aż 72 proc. kobiet brakuje wiary w siebie. Dobrze, że dostrzegają ten problem. Natomiast jedna czwarta pań w ogóle nie widzi siebie w gronie kobiet sukcesu i nie wyobraża sobie, jak ten sukces osiągnąć. Duże znaczenie mają również stereotypy, które zmuszają kobietę do poświęcania siebie i swojego czasu dla innych, przede wszystkim dla rodziny, z czym wiąże się rezygnacja z marzeń i planów. Niesłusznie. To nastawienie także staramy się zmienić.

58 proc. badanych uważa, że kobieta sukcesu spełnia swoje marzenia i jest szczęśliwa

56 proc. kobiet sądzi, że kluczem do sukcesu jest wiara w siebie

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fundacja Oriflame wspiera kobiety w potrzebie
Rok 2018 zapowiada się jako czas dużych wyzwań dla Fundacji Oriflame. Zmienia ona swój statut i pragnie wspierać nie tylko dzieci, lecz również kobiety potrzebujące, samotne matki, a zwłaszcza te, które przebywają w schroniskach, domach samotnej matki i innych ośrodkach wsparcia

Od 2003 roku, czyli od początku działalności, Fundacja Oriflame skupiała się na wsparciu dzieci z domów dziecka oraz z rodzin zastępczych. Przez wiele lat współpracowała z dwoma partnerami: Fundacją „Przyjaciółka” i Stowarzyszeniem SOS Wioski Dziecięce, realizując między innymi takie inicjatywy, jak wspierający rozwój dzieci oraz spełniający ich marzenia Program „aKuKu”. Do współpracy zapraszała także innych partnerów oraz darczyńców, którzy chcieliby przekazać dary rzeczowe na potrzeby beneficjentów fundacji lub pomóc w spełnianiu marzeń dzieci objętych jej opieką.

W 2017 roku fundacja rozszerzyła zakres działania. Rozciągnęła pieczę także nad kobietami przebywającymi w domach samotnej matki i innych całodobowych ośrodkach wsparcia oraz na ich dzieci. Celem tych działań jest aktywizacja społeczna i zawodowa tej grupy kobiet. Fundacja proponuje kompleksowe wsparcie – poradnictwo, coaching i mentoring, które umożliwią kobietom wyjście z wyuczonej bezradności i znalezienie pracy. Prowadzi również e-seminaria i dni kariery, które przybliżają kobietom zasady pracy w strukturach Oriflame. Współpracuje z profesjonalistami – zarówno organizacjami pozarządowymi i placówkami zajmującymi się pomocą kobietom bezdomnym, w potrzebie, samotnym matkom i ich dzieciom, jak i pracownikami i konsultantkami Oriflame, którzy poświęcają swój czas, aby wesprzeć podopiecznych fundacji. Są to działania o charakterze stałym, a ich celem jest trwała zmiana społecznej sytuacji kobiet i ich powrót na rynek pracy. W ten sposób fundacja realizuje również misję marki Oriflame, która ma na celu spełnianie marzeń kobiet oraz inspirowanie ich do codziennego działania.

Oriflame przygotowało specjalny program wsparcia ośrodków dla kobiet w trudnych sytuacjach życiowych. Program opiera się na swego rodzaju ścieżce zmian, na którą mogą wejść wyłącznie zainteresowane panie. Wspierając je materialnie i mentalnie, Oriflame pomoże wrócić do społeczeństwa kobietom, które zgubiły swoją życiową drogę. Ukoronowaniem programu, który wdraża marka, jest możliwość otrzymania stałego zatrudnienia w instytucjach współpracujących z Oriflame, a nawet w samej firmie.

Tekst powstał przy współpracy z Oriflame Polska