Na giełdzie mamy do czynienia z trendem wzrostowym - hossą, trendem spadkowym - bessą lub trendem bocznym (horyzontalnym). Każdy z nich może występować jako długoterminowy, gdy ruch cen w tym samym kierunku utrzymuje się powyżej roku, średnioterminowy (trzy miesiące do roku) i krótkoterminowy (do trzech miesięcy). Gdy ceny akcji rosną, a na giełdzie panują dobre nastroje, wtedy mowa jest o hossie. Aby podczas niej zarobić, wystarczy zakupić akcje, jednostki funduszy inwestycyjnych, otworzyć długie pozycje na kontraktach terminowych, kupić jednostkę indeksową mini-WIG20, zakupić opcje kupna lub wystawić opcje sprzedaży. Ostatnia hossa trwała prawie cztery lata. Od roku 2003 do III kwartału 2007 r. indeksy akcji rosły. Można było zarobić około 390 proc. Indeks WIG20 wzrósł wówczas z 1000 do 3900 pkt. W III kwartale 2007 r. zaczęła się bessa, która wciąż trwa.

Aby zyskać podczas bessy, należy otwierać krótkie pozycje na kontraktach, kupować opcje sprzedaży, wystawiać opcje kupna lub zająć krótką pozycję na jednostce indeksowej mini-WIG20. Na bessie, która trwa od roku 2007, można było szybciej zarobić niż na hossie. WIG20 w ciągu roku spadł z 3900 pkt do 1500 pkt. Jednak od połowy października 2008 giełda wpadła w średnioterminowy trend boczny.

W tej sytuacji obserwuje się stosunkowo nieznaczny ruch cen, wahania indeksu wynoszą od 1500 do 1900 pkt. Podczas trendu bocznego można również zarobić. Jest to stosunkowo trudne, bo należy znać przynajmniej podstawy analizy technicznej lub stosować odpowiednio dobrane strategie opcyjne.

Linia oporu i wsparcia

Linia oporu jest to linia trendu, która w danym czasie na wykresie cen od czasu łączy punkty o najwyższych cenach. Linia wsparcia w danym czasie na wykresie cen łączy punkty o najniższych cenach. Według analizy technicznej, gdy ceny dość znacznie przebiją linię oporu na wysokich obrotach, zakończy się trend horyzontalny i możemy liczyć na dalsze wzrosty cen, natomiast gdy ceny znacząco przebiją linię wsparcia również przy wysokich obrotach, możemy oczekiwać dalszych spadków

Jeżeli trend boczny trwa już jakiś czas, jest prawdopodobne, że się utrzyma i ceny będą się poruszać w tym trendzie. Żeby zarabiać, należy kupować akcje w momencie, gdy cena ich dochodzi do linii wsparcia, i sprzedawać, gdy cena dochodzi do linii oporu.

Strategie opcyjne

Strategie opcyjne są wykorzystywane nie tylko do gry na wzrosty lub spadki, ale również podczas trendu bocznego. Opcja jako instrument pochodny oparta jest na instrumencie bazowym. Rozróżniamy dwa rodzaje opcji. Opcje kupna (call), gdzie nabywca ma prawdo do zakupu instrumentu bazowego w określonym czasie (czasie wygaśnięcia) i po określonej cenie (cenie wykonania), a wystawca tej opcji ma obowiązek sprzedać instrument bazowy po określonej cenie. W zamian za takie zobowiązanie wystawca otrzymuje premię opcyjną. Opcję sprzedaży (put), gdzie nabywca ma prawo do sprzedaży instrumentu bazowego w określonym czasie i po określonej cenie, a wystawca ma obowiązek taki instrument kupić. Składając zestawienie opcji kupna i sprzedaży o różnych cenach wykonania, tworzymy strategie opcyjne.