Jeśli osoba prowadząca działalność gospodarczą jest właścicielem lokalu użytkowego wykorzystywanego na potrzeby firmowe, to zapotrzebowanie na środki inwestycyjne (zakup samochodu, maszyn lub urządzeń itd.) lub obrotowe (wynagrodzenie dla zatrudnianych osób, zobowiązania budżetowe w formie podatków i składek ZUS itd.) może zaspokoić, biorąc pożyczkę pod hipotekę tej nieruchomości.

Innym rozwiązaniem, wartym rozważenia zwłaszcza w sytuacji nie najlepszej zdolności kredytowej, jest leasing zwrotny. W pewnym uproszczeniu polega on na tym, że posiadaną nieruchomość sprzedajemy firmie leasingowej, po czym ją od niej leasingujemy.

W ten sposób uzyskujemy gotówkę, którą możemy dysponować bez ograniczania celów, na które zostanie wydatkowana. Jednocześnie zaś możemy wliczać w koszty raty leasingowe, które uwzględniają skróconą nawet do dziesięciu lat amortyzację tej nieruchomości, podczas gdy standardowy okres dla używanego lokalu lub budynku jest nawet trzy, cztery razy dłuższy.