Po trzyetapowym procesie certyfikacji Top Employers Institute nie miał wątpliwości, że „Accenture Sp. z o.o. zapewnia swoim pracownikom wyjątkowe warunki pracy, dba o talenty i ich rozwój na wszystkich szczeblach organizacji i udowadnia, że jest liderem w dziedzinie HRM, robiąc wszystko, aby bezustannie doskonalić swoje praktyki zatrudniania i rozwijać się. Zawsze”.

– Muszę przyznać, że sfera HR jest dla nas bardzo dużym wyzwaniem, ponieważ nasi pracownicy to ludzie młodzi, mobilni, bardzo dobrze wykształceni, z wysokimi aspiracjami zawodowymi, nieustannie poszukujący nowych bodźców i zadań, które będą ich satysfakcjonowały – przyznaje Małgorzata Nasiłowska, dyrektor zarządzająca w Accenture w Polsce. – Firma musi więc zapewnić im warunki, które pozwolą realizować takie oczekiwania. Szczególnie, iż na rynku pracy od kilku lat następują dość znaczące zmiany i coraz trudniej pozyskać i utrzymać dobrego specjalistę.

Wewnętrzna innowacyjność

Specyfika pracy firmy, podobnie jak przytoczona przez Małgorzatę Nasiłowską charakterystyka członków zespołu Accenture, wymaga od organizacji inwestowania w nowoczesne technologie. Firma od wielu lat wykorzystuje cyfrowe modele zarządzania wydajnością, jednak od niedawna te innowacyjne rozwiązania znalazły także zastosowanie w zarządzaniu zasobami ludzkimi. W roku 2016 wdrożono program „Performance Achievement”, który okazał się rewolucyjnym pomysłem na wydajne zarządzanie. Zamiast rocznych rankingów szefowie wybierają bardziej przyjazny sposób oceny – w formie konwersacji, która skupia się na mocnych stronach pracownika, jego postępach, możliwościach zawodowych oraz aspiracjach. Dotychczasowe doświadczenie pokazuje, że „Performance Achievement” motywuje pracownika do bycia najlepszym w swojej dziedzinie i zwiększania produktywności, co przyspiesza odkrycie potencjału – nie tylko własnego, lecz również zespołowego.

Ale nie tylko zmiany na rynku pracy są motorem napędowym wewnętrznej innowacyjności. Wyniki przygotowanego przez Accenture Strategy tegorocznego raportu „Re-working the Revolution: Are you ready to compete as intelligent technology meets human ingenuity to create the future workforce?” pokazują, że firmy, które zainwestują w nowoczesną technologię (w tym w sztuczną inteligencję) oraz postawią na współpracę między człowiekiem a maszyną, mogą zwiększyć swoje przychody w ciągu najbliższych czterech lat nawet o 38 proc., zaś poziom zatrudnienia o 10 proc. W skali globalnej te inwestycje zwiększyłyby zyski firm o 4,8 bln dol.

Dzielenie się doświadczeniem

Według Accenture zarówno liderzy przedsiębiorstw, jak i pracownicy patrzą optymistycznie na potencjał, jaki daje sztuczna inteligencja w zakresie wyników biznesowych i doświadczenia zawodowego. 72 proc. z 1,2 tys. ankietowanych kierowników wyższego szczebla zgodnie stwierdziło, że inteligentna technologia będzie miała kluczowe znaczenie dla rozwoju ich organizacji, zaś 61 proc. uważa, że liczba miejsc pracy wymagających współdziałania ze sztuczną inteligencją wzrośnie w ciągu najbliższych trzech lat. Jednocześnie ponad dwie trzecie (69 proc.) z 14 tys. ankietowanych pracowników stwierdziło, że ważne jest rozwijanie umiejętności pracy z inteligentnymi maszynami.

Accenture poprzez swoją politykę HR staje się więc innowatorem w obszarach związanych z przygotowaniem się na wyzwania przyszłości i budowaniem Future Workforce. Ale te innowacyjne wdrożenia stają się także swoistą ofertą dla klientów firmy, którzy coraz częściej potrzebują całościowego wsparcia w zakresie digitalizacji ich biznesu, zmiany modelu operacyjnego, a także modyfikacji strategii obejmującej aspekt ludzki. Przetestowane i wdrożone rozwiązanie wewnątrz Accenture stają się więc coraz częściej zalążkiem projektów przygotowywanych na potrzeby innych przedsiębiorstw.

Nie tylko technologia

– Staramy się osiągnąć sukces jako ceniony pracodawca, dlatego nagroda Top Employer to ogromne wyróżnienie dla naszej organizacji, ale także zobowiązanie na przyszłość. Wierzymy, że dzięki naszemu podejściu do pracy i doskonałym wynikom Accenture w Polsce ponownie znajdzie się w czołówce pracodawców następnych edycji Top Employers – podsumowuje Małgorzata Nasiłowska.

Małgorzata Nasiłowska, dyrektor zarządzająca w Accenture w Polsce

PARTNER