MICHAŁ ZYGMUNT

prezes zarządu spółki POL-AM-PACK

Działanie 4.4. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka stanowi interesujące narzędzie wsparcia nowych inwestycji przedsiębiorców, jednak stawia także poważne wyzwania przed wnioskodawcami. Wątpliwości może budzić rozkład punktacji poszczególnych kryteriów, nieproporcjonalnie promujący małe i średnie przedsiębiorstwa. Konstrukcja programu sprawia, że aby liczyć się w rywalizacji, duże firmy muszą prezentować projekty zapewniające uzyskanie niemal 100 proc. punktów możliwych do uzyskania w tej kategorii. Dużym utrudnieniem jest obowiązek realizacji poszczególnych działań w ramach projektu w terminie sześciu miesięcy, który w przypadku skomplikowanych projektów przemysłowych jest często obiektywnie niemożliwy do spełnienia. Mimo tych drobnych niedogodności jesteśmy przekonani, że PO IG 4.4 stanowi doskonałe źródło refinansowania wydatków na inwestycje, w szczególności w obecnym trudnym okresie. Jest to czynnik, który w przypadku wielu projektów poprawi wskaźniki zwrotu z inwestycji i przesądzi o ich realizacji.

EWA KUMOREK

menedżer projektu w spółce ATM Grupa

ATM Grupa po niemalże dwóch latach od złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programu SPO WKP uzyskała potwierdzenie możliwości skorzystania z dotacji. Na etapie aplikacji o dofinansowanie spółce zabrakło trzech punktów, aby uzyskać wsparcie. Fakt ten nie zmienił naszego działania i zamierzone inwestycje były realizowane. Tym samym czujemy satysfakcję, że nasze wysiłki zostaną nagrodzone i mamy realną szansę na zrefinansowanie przez Unię Europejską części wydatków na zakup i wdrożenie nowych technologii. Poza tym jest to potwierdzenie, że w przypadku uzyskania jakichkolwiek oszczędności środków w realizowanych programach każda aplikująca firma ma ponowną szansę na otrzymanie dotacji.

STANISŁAW GIERASIŃSKI

dyrektor finansowy spółki International Tobacco Machinery Poland

Pozyskanie dofinansowania na innowacyjne przedsięwzięcia z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka wymaga od przedsiębiorstwa skoordynowanych działań na wielu płaszczyznach, tak by zaplanować realizację inwestycji w zgodzie z założeniami polityki wspólnotowej. Poziom wsparcia jest satysfakcjonujący i stanowi poważny bodziec dla przedsiębiorstwa do uczestnictwa w programach pomocowych UE.